Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

LAMMC Žemdirbystės institute paminėtas 90-asis habil. dr. Vytauto Dovydaičio jubiliejus

LAMMC Žemdirbystės institute paminėtas 90-asis habil. dr. Vytauto Dovydaičio jubiliejus

2019 m. rugsėjo 5 d. garbingą 90 metų jubiliejų švenčia buvęs ilgametis Lietuvos žemdirbystės instituto (dabar – LAMMC Žemdirbystės institutas) Žemdirbystės skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas habil. dr. Vytautas Dovydaitis.

Šią dieną LAMMC Žemdirbystės institute buvo surengta jubiliato garbei skirta popietė, kurios metu habil. dr. Vytautą Dovydaitį sveikino buvę kolegos. Taip pat šia proga LAMMC Žemdirbystės instituto bibliotekoje atidaryta habil. dr. Vytauto Dovydaičio mokslinių darbų paroda.

Habil. dr. Vytautas Dovydaitis 1953 m. kovo 10 d. pradėjo dirbti Dotnuvos bandymų stoties vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. Mokslinio darbo kryptis – ankštinių javų ir vienamečių pašarinių žolių agrotechnika.

1956 m. Dotnuvos bandymų stotį ir kitas mokslo įstaigas perorganizavus į Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo institutą, habil. dr. Vytautas Dovydaitis buvo paskirtas Žemdirbystės skyriaus vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. 1959 m. gegužės 19 d. jis apgynė žemės ūkio mokslų kandidato disertaciją. 1993 m. žemės ūkio mokslų kandidato laipsnis nostrifikuotas į daktaro (agrariniai mokslai).

1969 m. lapkričio 28 d. habil. dr. Vytautui Dovydaičiui suteiktas augalininkystės specialybės vyresniojo mokslinio bendradarbio mokslo vardas, 1979 m. spalio 12 d. – Lietuvos Respublikos nusipelniusio agronomo vardas.

1992 m. išleido monografiją „Baltymingi pašariniai augalai“. Šia tema 1993 m. gruodžio 22 d. jis apgynė habilituoto daktaro disertaciją.

Per mokslinės veiklos metus išleido 22 brošiūras, parengė 63 mokslines ataskaitas, paskelbė 270 mokslinių darbų, iš jų 56 publikacijas moksliniuose leidiniuose, 37 rekomendacijas žemės ūkiui intensyvinti. Be to, paskelbė 354 mokslo populiarinimo ir 504 kitokio pobūdžio straipsnius.

Sveikiname su garbingu jubiliejumi, linkime stiprios sveikatos ir ilgų gyvenimo metų!

En