Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Lauko diena „Dirvožemio suslėgimo technologinėse vėžėse problemos ir eliminavimo galimybės“

Lauko diena „Dirvožemio suslėgimo technologinėse vėžėse problemos ir eliminavimo galimybės“

2023 m. gegužės 17 d. Europos inovacijų partnerystės (EIP) projekto partnerio Mariaus Vainausko ūkyje Švobiškio kaime, Pasvalio rajone, vyko lauko diena „Dirvožemio suslėgimo technologinėse vėžėse problemos ir eliminavimo galimybės“, į kurią susirinko dėl sunkaus priemolio dirvožemių suslėgimo problemų turintys rajono aplinkinių ūkių ūkininkai, LŽŪKT ir kitų įmonių atstovai.

Projekto vadovas LAMMC ŽI Joniškėlio bandymų stoties mokslo darbuotojas dr. Vidas Damanauskas renginio dalyviams pristatė dirvožemių produktyvumo mažėjimo priežastis ir jo išlaikymo svarbą, kalbėjo apie žemės ūkio technikos masės ir galingumo didėjimą, kuris skatina dirvožemio suslėgimą. Didėjant ūkių dydžiui didėja pasėlių priežiūros mašinų masė, intensyvėja augalų priežiūros produktų naudojimas, dėl to didėja ir technologinėse vėžėse esančio dirvožemio suslėgimas.

Dr. Danutė Jablonskytė-Raščė pristatė tyrimų metu gautų dirvožemio ir augalų rodiklių duomenis. Prof. Algirdas Janulevičius perskaitė pranešimą apie traktorių degalų sąnaudų mažinimo galimybes, proporcingų agregatų sudarymo būdus, pristatė EIP inovacinį technologinių vėžių dirvožemio purentuvą, aptarė traktorinių agregatų ekonomiško darbo režimų pasirinkimų ribas. Dr. Vytautas Seibutis perskaitė pranešimą apie dirvožemio biologinį purenimą, kai tinkamai sudarytos javų sėjomainos grandyje su kukurūzais ir tarpiniais pasėliais gerina jo struktūrą.

Renginio dalyviai apžiūrėjo įrengtą bandymą žieminių rapsų, kurie 2022 m. rugpjūčio 14 d. buvo pasėti tiesioginės sėjamąja „Sumo DTS4“. Vizualiai įvertino rapsų išsivystymą sudarius tinkamesnes augalų augimo sąlygas, kai technologinės vėžės išpurentos, ir mažau palankias be jų purenimo. Dalyviai domėjosi tiesioginės sėjos rapsų auginimo galimybe taikant bearimes auginimo technologijas, kai didelė dalis šiaudų lieka dirvos paviršiuje. Lauko dienos dalyviams buvo pademonstruota EIP inovacija – dirvos purenimo ir lauko išlyginimo padargas.

Diskusijų metu aptarti technologinių vėžių eliminavimo principai. Renginio dalyviai pritarė, kad technologinėse vėžėse suslėgto dirvožemio sluoksnio produktyvumo atkūrimas yra svarbus, nes kasmet technologinės vėžės suformuojamos vis kitoje vietoje, pvz., keičiant pasėlių priežiūros techniką, lauko pakraščius paliekant žydinčių augalų juostoms ar kitais atvejais.

En