Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

LED šviesa – augalų atsparumui ligoms didinti

LED šviesa – augalų atsparumui ligoms didinti

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute atliekami moksliniai tyrimai, leidžiantys identifikuoti LED šviesos poveikį augalams. Apie tai kalbamės su SDI Augalų apsaugos laboratorijos vyriausiąja mokslo darbuotoja dr. Neringa Rasiukevičiute. 

Interviu su viena iš publikacijos (Rasiukevičiūtė N., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Kupčinskienė A., Duchovskis P., Samuolienė G., Valiuškaitė A. 2021. The effect of monochromatic LED light wavelength and photoperiod on Botrytis cinerea. Journal of Fungi, 7 (11): 970. IF – 5,816) autorių.

 

 

  1. Straipsnio tema – kaip LED šviesos bangos ilgiai ir fotoperiodai veikia Botrytis cinerea augimo parametrus. Kuo ji aktuali šiandieniniam mokslui?

Šviesa yra vienas svarbiausių aplinkos veiksnių, kontroliuojančių ne tik augalų augimą, vystymąsi, medžiagų apykaitą, bet ir atsparumą ligoms. Pastaruoju metu plačiai taikomas LED apšvietimas, turintis daug privalumų, pavyzdžiui, galimybę pasirinkti šviesos bangos ilgius, keisti intensyvumą, sumažinti energijos sąnaudas ir kt., sudaro galimybę sukurti šviesos parametrų receptūras, kurios neleistų pasireikšti patogenams arba juos slopintų. Šviesos technologijų pritaikymas augalų apsaugai būtų patogenų valdymo priemonė.

  1. Tyrimo metu in vitro buvo nustatyta, kad optimalus apšvietimas LED šviesa turi poveikį B. cinerea patogenui. Kaip šiuos rezultatus ateityje bus galima pritaikyti praktikoje?

Mūsų atliktų tyrimo rezultatai rodo, kad LED apšvietimo sąlygos ir skirtingi fotoperiodai turi įtakos patogeno B. cinerea morfologinėms ir fenotipinėms savybėms. Nustatyta, kad B. cinerea augimą intensyviausiai slopino geltona (590 nm) LED šviesa paveikus 4 ir 8 val. fotoperiodu. Tyrimai suteikė naujų žinių, kuriomis remiantis galima rekomenduoti patogenams slopinti tinkamą apšvietimą ir jo trukmę. Siekiant LED apšvietimą pritaikyti augalų ligų kontrolei, atliekami tolesni tyrimai, kuriama inovatyvi patogeninių mikroorganizmų valdymo priemonė.

  1. Ateityje augalų apsauga turėtų būti pagrįsta integruota kenksmingųjų organizmų kontrole, pirmenybę teikiant žmonėms ir aplinkai mažiausiai kenksmingiems metodams. Kokie metodai būtų perspektyviausi?

Šiuolaikinė integruota augalų apsauga neįsivaizduojama be inovatyvių išmaniųjų technologijų, kurios yra grindžiamos natūraliais fiziologiniais procesais ir tvariais augalo bei aplinkos santykiais.

  1. Kaip tyrimo rezultatai prisidės sprendžiant pasaulinę maisto užterštumo problemą?

LED technologija daugiausia taikoma siekiant nustatyti apšvietimo parametrų poveikį augalų augimui bei vystymuisi ir fiziologinėms reakcijoms į fotooksidacinius pokyčius, gerinančius daržovių maistinę kokybę. LED šviesos technologijų pritaikymas augalų apsaugai tampa patrauklia augalų patogenų kontrolės technologija, leidžiančia sumažinti cheminių pesticidų naudojimą.

  1. Kokios būtų tolesnių tyrimų kryptys kuriant alternatyvius B. cinerea valdymo būdus?

Tyrimų metu ieškoma naujų augalų apsaugos sprendimų, kuriamos sumanios agrobiologinės technologijos. Siekiama sukurti ir išplėsti biologinių augalų apsaugos produktų spektrą inovatyviais augalinių ekstraktų produktais, kurių efektyvumą sustiprintų tiksliniai kietakūnio apšvietimo parametrų receptai, papildomai įgalinantys augalo metabolinį-imuninį potencialą.

En