Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Lietuvos dirvožemio mokslo idėjos tarptautinėje konferencijoje Lenkijoje

Lietuvos dirvožemio mokslo idėjos tarptautinėje konferencijoje Lenkijoje

Rugsėjo 11–13 d. Lenkijoje, Torunėje, įvyko tarptautinė konferencija „Soil Classification and Education 2“. Konferencija buvo skirta aptarti aktualiems dirvožemio mokymo lauko išvykų metu klausimams ir pristatyti naujausią 2022 WRB klasifikaciją (World reference base for soil resources).

WRB klasifikacija aktuali ne tik sprendžiant dirvožemių klasifikavimo klausimus, bet svarbi ir mokslinių žinių apie dirvožemius sklaidai tarptautiniuose straipsniuose. WOS ISI publikacijoje rekomenduojama dirvožemius įvardinti naudojantis naujausia WRB redakcija (WRB 2022). Konferencijoje dalyvavo dirvožemio specialistai iš Europos, Azijos ir Afrikos.

Konferencijos metu LAMMC Žemdirbystės instituto mokslininkai dr. Kristina Amalevičiūtė-Volungė ir dr. Jonas Volungevičius pristatė du pranešimus:

  • K. Amalevičiūtė-Volungė, J. Volungevičius. „Footprints of different land use in the histosols profiles of Lithuania“;
  • J. Volungevičius, R. Vaisvalavičius, K. Amalevičiūtė-Volungė. „The problem of cambisols identification in Lithuania: landscape evolution approach“.

Abu pranešimai susilaukė didelio dėmesio iš WRB tarybos narių Peter Schad ir Cezary Kabala (tarybos pirmininkas). Buvo domimasi Lietuvos durpžemių įvairove ir klasifikavimo požiūriu konstatuojančiu ne tik esamą jų būklė bet ir raidos ypatumus. Nagrinėjant juos WRB klasifikacijos kontekste pastebėta, jog pasaulinė dirvožemių klasifikacija įgalina detaliau atskleisti durpžemių antropogeninės transformacijos ypatumus tuo pačiu įvertinant ir jų naudojimo tvarumą, lyginant su Lietuvos LTDK-99 klasifikacija.


WRB 2022 taikymo mokymai; diskusijai vadovauja buvęs WRB vadovas Peter Schad

Labiausiai WRB klasifikacijos kūrėjus sudomino kraštovaizdžio raidos požiūrio bei geomorfologijos žinių integravimo į WRB klasifikacijos tobulinimo procesus galimybės. Su Cezary Kabala diskutuota rudžemių identifikavimo Lietuvoje klausimais, kurie pasirodė esantys aktualūs ir Latvijos bei Lenkijos teritorijose, ypač intensyvaus žemės ūkio regionuose. Pasidalinta įžvalgomis sprendžiant išplautžemių ir balkšvažemių tarpusavio atskyrimo klausimus. Cesary Kabala labiausiai sudomino geomorfologinių žinių taikymas tikslinant balkšvažemių išplitimo ribas ir principus Europoje.

Sulaukta pasiūlymo savo mokslines idėjas pristatyti sekančiuose WRB klasifikacijos tobulinimui skirtuose renginiuose.

K. Amalevičiūtė-Volungė, J. Volungevičius


Citavimas: IUSS Working Group WRB. 2022. World Reference Base for Soil Resources. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps (4th ed.). International Union of Soil Sciences (IUSS), Vienna, Austria.

En