Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Lietuvos mokslinių tyrimų institutai prašo didinti finansavimą moksliniams tyrimams

Lietuvos mokslinių tyrimų institutai prašo didinti finansavimą moksliniams tyrimams

2019 m. gruodžio 6 d. Lietuvos valstybiniai mokslinių tyrimų institutai paskelbė kreipimąsi, kuriame palaiko Lietuvos universitetų ir Lietuvos mokslo tarybos reikalavimus dėl menko finansavimo mokslui ir studijoms.

Mokslinių tyrimų institutai atlieka svarbius tyrimus, juose kuriami inovatyvūs produktai ir naujos technologijos. Tačiau, dėl nepakankamo finansavimo, į mokslinių tyrimų institutus vis sudėtingiau pritraukti ir juose išlaikyti gabiausią ir talentingiausią jaunimą.

Šiuo metu Lietuva ženkliai atsilieka nuo ES šalių vidurkio pagal investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą (MTEP). Bendros MTEP išlaidos Lietuvoje 2018 m. sudarė 0,88 proc. BVP, o Europos Sąjungoje šis rodiklis siekė 2,18 proc. (Europos Komisija rekomenduoja skirti 3 proc. BVP) . Ši situacija negali užtikrinti šalies pažangos ir visuomenės gerovės.

Lietuvos valstybiniai moksliniai tyrimų institutai kviečia solidarizuotis Lietuvos valdžios institucijas bei Lietuvos partijas ir valstybės biudžete nuo 2020 m. sausio 1 d. numatyti finansavimo mokslo institucijoms padidinimą.

Nuoroda į dokumentą

En