Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Lietuvos mokslų akademijos konkursai

Lietuvos mokslų akademijos konkursai
Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursas

Lietuvos mokslų akademija skelbia jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursą ir skiria 10 premijų pagal vertinimo rezultatus šiose mokslų srityse:
- Humanitarinių ir socialinių mokslų 
- Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų 
- Biologijos, medicinos ir geomokslų 
- Žemės ūkio ir miškų mokslų 
- Technikos mokslų

Konkurse turi teisę dalyvauti atskiri tyrėjai, doktorantai arba jų grupės (ne daugiau kaip 3 asmenys).
Konkurse dalyvaujantys jaunieji mokslininkai daktaro mokslo laipsnį turi būti įgiję ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki darbų pateikimo termino pabaigos (į šį laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos). Jei konkursinis darbas atliktas kartu su vyresniais kolegomis, tai šių indėlis neturi viršyti 50 proc.
Geriausius darbus premijoms siūlo aukštųjų mokyklų fakultetų tarybos, institutų mokslo tarybos.
Konkurso nugalėtojams įteikiami laureato diplomai ir piniginės premijos. 

Skaitmeninti darbai ir autorių dokumentai teikiami šiame puslapyje 2017 m. lapkričio 20 d. – gruodžio 20 d.

Konkurso dalyviai turi užpildyti elektroninę paraišką ir prisegti žemiau išvardytus dokumentus PDF formatu (laukelyje „PRISEGTI KONKURSUI TEIKIAMUS DOKUMENTUS“):
- mokslinį darbą – publikaciją (-as), rankraštį (-čius) – atitinkantį pavidalo reikalavimus (1 priedas); 
- aukštosios mokyklos fakulteto tarybos, instituto mokslo tarybos posėdžio protokolo išrašą su mokslinio darbo ir autoriaus (-ių) kūrybinio indėlio įvertinimais (2 priedas).
- žinių apie autorių anketą (3 priedas); 
- konkursui teikiamų mokslinių darbų sąrašą (4 priedas). 

Konkurso nuostatus ir 1–4 priedus rasite http://www.lma.lt/jaunuju-mokslininku-ir-doktorantu-konkurso-nuostatai

Paraiškos teikimas adresu http://www.lma.lt/Paraiskos/jaunuju-mokslininku-ir-doktorantu-geriausiu-moksliniu-darbu-konkursas 

Informacija teikiama tel. (8 5) 262 3704, mob. tel. 8 608 1788

Aukštųjų mokyklų studentų geriausių mokslinių darbų konkursas

Lietuvos mokslų akademija skelbia aukštųjų mokyklų studentų geriausių mokslinių darbų konkursą ir skiria 15 premijų pagal vertinimo rezultatus šiose mokslų srityse:
- Humanitarinių ir socialinių mokslų
- Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų
- Biologijos, medicinos ir geomokslų
- Žemės ūkio ir miškų mokslų
- Technikos mokslų

Konkurse gali dalyvauti pagrindinių bei antrosios pakopos universitetinių studijų studentai, taip pat asmenys šiais kalendoriniais metais baigę aukštąjį mokslą. Darbas gali būti individualus arba kolektyvinis (iki 3 autorių). 
Geriausius mokslinius darbus siūlo aukštųjų mokyklų fakultetų (institutų) tarybos. 
Konkurso nugalėtojams įteikiami laureato diplomai ir piniginės premijos.

Skaitmeninti darbai ir autorių dokumentai teikiami šiame puslapyje 2017 m. lapkričio 20 d. – gruodžio 20 d.

Konkurso dalyviai turi užpildyti elektroninę paraišką ir prisegti žemiau išvardytus dokumentus PDF formatu (laukelyje „PRISEGTI KONKURSUI TEIKIAMUS DOKUMENTUS“):
- mokslinį darbą – publikaciją (-as), rankraštį (-čius), nurodant mokslinį vadovą – atitinkantį pavidalo reikalavimus (1 priedas); 
- aukštosios mokyklos fakulteto / instituto mokslo tarybos posėdžio protokolo išrašą, kuriame turi būti mokslinio darbo ir autoriaus (-ių) kūrybinio indėlio įvertinimai (2 priedas).
- žinių apie autorių anketą (3 priedas); 
- mokyklos teikiamų studentų mokslinių darbų sąrašą, patvirtintą aukštosios mokyklos rektoriaus (mokslo prorektoriaus) (4 priedas). 

Konkurso nuostatus ir 14 priedus rasite http://www.lma.lt/studentu-moksliniu-darbu-konkurso-nuostatai

Paraiškos teikimas adresu http://www.lma.lt/Paraiskos/aukstuju-mokyklu-studentu-geriausiu-moksliniu-darbu-konkursas 

Informacija teikiama tel. (8 5) 262 3704, mob. tel. 8 608 17888

En