Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimas

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimas

Vasario 15 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro surengtas minėjimas pradėtas Lietuvos himnu. Susirinkusiuosius sveikino Žemdirbystės instituto direktorius dr. Gintaras Brazauskas, linkėdamas visiems būti laisviems ir nepriklausomiems, daryti, tai, kas prasminga, kas artimiausia širdžiai. Akcentuota tai, kad vienintelė mūsų pareiga – išsaugoti ir puoselėti laisvę. Akademijos gimnazijos direktorius Liudas Tauginas linkėjo, kad kuo daugiau moksleivių rastų savo gyvenimo kelią Akademijoje ir grįžtų į savo gimtinę.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius pranešime „Agronomijos mokslo raida per šimtmetį“ priminė, kad žemės ūkio mokslų raida neatsiejama nuo Lietuvos istorijos – atgavus nepriklausomybę Lietuvos valdžia pripažino mokslo ir mokymo svarbą. Kėdainių krašto muziejaus istoriko Vaido Banio pristatyme „Kėdainių apskritis kuriantis Lietuvos valstybei“ iš pradžių akcentuota, kad pagrindinė valstybės sukūrimo sąlyga buvo nacionalizmas, arba „Tautų pavasaris“, įsiskverbęs į visus socialinius sluoksnius. Taip pat pristatyti žymūs Kėdainių krašto kunigai, mokslininkai ir kiti veikėjai, prisidėję prie nepriklausomybės kūrimo. Kėdainių r. sav. vyr. specialistas Rytas Tamašauskas glaustai papasakojo apie Vasario 16-osios tradiciją Akademijoje. Paminėtina tai, kad Akademija buvo svarbus kultūros ir mokslo židinys, pritraukęs atgimimo vėliavnešių – jaunimo, prisidėjusio prie krašto lietuvinimo. Pirmą kartą Vasario 16-oji Akademijoje paminėta 1920 m., ši tradicija, puoselėta tarpukario metais, pratęsta 1988 m., o 1990 m. įteisinta kaip valstybinė šventė.

Susirinkusieji Centro darbuotojai, akademiškiai, kareiviai ir šauliai po istorinio pobūdžio pranešimų klausėsi Panevėžio miesto mišraus choro „Godos“ koncerto, dalyvavo eisenoje nešdami atsineštas Lietuvos trispalves, dalijosi šventine nuotaika.

Te gyvuoja Lietuva vakar, šiandien ir visados.


Kviečiame apsilankyti nuo sausio 24 d. iki kovo 11 d. Žemdirbystės instituto bibliotekoje demonstruojamose fotografijų „Žemės ūkio mokslo ir mokymo įstaigų istorijos momentai nuo 1918 iki 2018 metų“ ir leidinių „Lietuvos istorijos verpetuose“ parodose.

En