Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Lisabonoje – įžvalgos apie mikotoksinų keliamą žalą

Lisabonoje – įžvalgos apie mikotoksinų keliamą žalą

2019 m. gegužės 5–8 d. Lisabonos mieste, Portugalijoje, vyko tarptautinis renginys – „41-asis mikotoksinų seminaras“ (41th Mycotoxin workshop). Iš viso konferencijoje dalyvavo 26 šalių mokslininkai. Renginio metu buvo pristatyti 39 žodiniai pranešimai, kiti dalyviai savo tyrimų rezultatus demonstravo stendiniuose pranešimuose.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutui atstovavo vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Audronė Mankevičienė bei jaunesniosios mokslo darbuotojos, doktorantės Sigita Janavičienė ir Yuliia Kochiieru, kurios renginyje pristatė stendinius pranešimus temomis:

  • „DON koncentracijų ir derliaus nuėmimo laiko poveikis vasarinių kviečių grūdų cheminei sudėčiai ir technologinėms savybėms“ (The effect of DON concentrations and harvesting time on spring wheat grain chemical composition and technological properties),
  • Fusarium grybų suformuotų juodų taškelių įtaka deoksinivalenolio gamybai kviečių grūduose“ (The effect of Fusarium black structure sexual stage on deoksynivalenol production in the wheat grain),
  • “Mikroskopiniai grybai ir aflatoksinai gyvenamose patalpose“ (Microfungi and aflatoxin in the indoor environments).

Pranešimų medžiaga publikuota konferencijos leidinyje.

Anot konferencijos dalyvių, renginio metu buvo daug dėmesio skiriama mikotoksinams ir kovai su jais įvairiose maisto matricose. Konferencijoje išgirsta vertingų minčių, susietų su augalininkystės ir gyvulininkystės produktų kokybe, maistine verte, toksiškumo pavojais, atskleistais naujais toksiškumo keliais, susijusiais su vienu ar keletu mikotoksinų, jų identifikavimo metodais. Analizuota mikotoksinų stabilumo įtaka detoksikacijos problemoms spręsti.

Pagrindiniai renginio organizatoriai: Miuncheno Ludwig Maximilian universitetas (LMU) (Vokietija) bei Lisabonos Politechnikos instituto Sveikatos technologijų mokykla (ESTeSL-IPL) (Portugalija).

En