Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

LMA Jaunosios akademijos nariai lankėsi LAMMC Žemdirbystės institute

LMA Jaunosios akademijos nariai lankėsi LAMMC Žemdirbystės institute

2020 m. birželio 11 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Žemdirbystės institute lankėsi Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos (LMAJA) nariai.

LMAJA išvažiuojamasis posėdis prasidėjo susitikimu su LAMMC direktoriumi dr. Gintaru Brazausku, kuris pristatė LAMMC tyrimų kryptis, struktūrą, bendradarbiavimą su užsienio ir Lietuvos partneriais. Susitikime dalyvavo ir LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, Žemdirbystės instituto direktorė akad. Žydrė Kadžiulienė, LAMMC mokslinė sekretorė dr. Vita Tilvikienė. Susitikimo metu vyko įvairios diskusijos, susijusios su skirtingų mokslo krypčių atstovų galimybėmis dalyvauti bendruose projektuose, tyrimuose ir kt.

Vėliau LMAJA nariai supažindino su Žemdirbystės instituto Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus, Cheminių tyrimų laboratorijos bei Genetikos ir fiziologijos laboratorijos technine įranga ir vykdoma veikla.

LMAJA nariai taip pat turėjo galimybę apžiūrėti Žolių selekcijos ir Javų selekcijos skyrių eksperimentinius laukelius.

Išsamių ekskursijų po Žemdirbystės institutą metu LMAJA nariai gavo naujų žinių apie žemės ūkio augalų patogenų įvairovę ir tyrimus, siekiant kontroliuoti jų plitimą, pasitelkiant naujausias skaitmenines technologijas ir molekulinius metodus, apie cheminę sėklų, dirvožemio sudėtį ir jos nustatymo metodus, apie genų, atsakingų už atsparumą abiotiniams veiksniams identifikavimą, sujungiant fenotipinius ir genotipinius duomenis. LMAJA nariai buvo supažindinti su naujausiomis LAMMC sukurtomis miglinių, pupinių žolių ir javų veislėmis. Apžiūrėjo senųjų kviečių veislių kolekciją, sužinojo, kaip kuriamos kviečių veislės, kaip jos pakito per pastaruosius 100 metų.

Po eksperimentinių laukelių  apžiūros įvyko LMAJA narių susirinkimas, kuriame aptartos skirtingų mokslo disciplinų mokslininkų bendradarbiavimo galimybės ir tolimesnės LMAJA veiklos perspektyvos.

Išvažiuojamąjį posėdį organizavo LMAJA narė, LAMMC Žemdirbystės instituto Genetikos ir fiziologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Rita Armonienė.

En