Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mediena – aplinkai palankiausia statybinė medžiaga?

Mediena – aplinkai palankiausia statybinė medžiaga?

Apie medienos naudojimo statybose naudą kalbamės su LAMMC Miškų instituto Miškininkystės ir ekologijos skyriaus vyresniuoju mokslo darbuotoju dr. Povilu Žemaičiu.

  1. Kaip populiariai paaiškintumėte, koks yra statybinių medžiagų poveikis ŠESD emisijai mažinti?

Statybų sektorius pagal ŠESD emisiją yra vienas kenksmingiausių aplinkai. Pasaulyje statybų sektoriui tenkanti ŠESD emisijos dalis siekia 39 % (11 % susidaro gaminant konstrukcines medžiagas ir statant, likę 28 % – eksploatuojant pastatus). Siekiant darnaus vystymosi, itin svarbus yra statybų sektoriaus tvarumo didinimas. Statybų sektoriaus ŠESD emisijos mažinimą skatina įvairios politinės iniciatyvos. Europos Sąjungos bioekonomikos strategija (European Commission, 2017) ir žiedinės ekonomikos veiksmų planas (European Commission, 2015) nacionaliniu ir regioniniu mastu skatina labiau plėtoti senų ir naujų produktų, pagamintų iš neatsinaujinančių medžiagų, pakeitimą atsinaujinančiais. Tai prisidėtų prie reikšmingo ŠESD emisijos sumažinimo ES. Europos žaliasis kursas statybų sektorių išskiria kaip itin reikšmingą, siekiant mažinti ŠESD emisiją, ir numato, kad statiniai turi būti projektuojami atsižvelgiant į žiedinės ekonomikos principus. 2030 m. ES klimato ir energetikos politikos strategijoje užsibrėžtas siekis ŠESD emisiją sumažinti 40 %, palyginti su 1990 m. lygiu; dar ryžtingesnį siekį iškėlė Žaliasis kursas – emisiją sumažinti 55 %. Juos įgyvendinti pavyks tik priėmus tvaresnius sprendimus statybų sektoriuje, statybinių konstrukcijų gamybos ir pastatų statybos, eksploatavimo ir medžiagų antrinio panaudojimo srityse.

  1. Kuo skiriasi medienos ir betono pagrindu pagamintų statybinių medžiagų gamybos grandinių tvarumas?

Svarbu kalbėti apie medienos ir betono pagrindu pagamintų statybinių medžiagų gamybos grandinių skirtumus. Augdamas medis geba iš atmosferos sugerti anglies dioksidą ir jį panaudoti medienos prieaugiui. Būtent medienoje sukaupta anglis nėra atpalaiduojama į atmosferą, todėl reikšmingai prisideda prie ŠESD emisijos mažinimo. Statybinėms konstrukcijoms gaminti plačiai naudojama eglės ir pušies mediena, kurių augimo trukmė dažniausiai neviršija 90 ir 120 metų. Dėl šios priežasties mediena yra laikoma greitai atsinaujinančia statybine medžiaga, o betonas ir metalas yra neatsinaujinančios medžiagos.

Mokslininkų vertinimu, medinės konstrukcijos yra palankesnės aplinkai pagal aplinkosauginius rodiklius: ŠESD emisiją, atliekų susidarymą, vandens, energijos ir neatsinaujinančių išteklių sunaudojimą gamybos grandinėje. Pavyzdžiui, klijuotos medienos (angl. glue-laminated timber) konstrukcijų gamybos grandinėje ŠESD emisija yra daugiau kaip du kartus mažesnė, o pjautinės medienos ŠESD emisija apie 5 kartus mažesnė, palyginti su gelžbetoniu. Gelžbetonio gamybos grandinė taip pat prisideda prie dirvožemio ir kraštovaizdžio degradavimo, nes karjeruose išgaunamos neatsinaujinančios medžiagos. Metalurgijos ir cemento pramonė taip pat pasižymi dideliu kiekiu į aplinką išmetamų oro teršalų, pavyzdžiui, sieros dioksido, azoto oksidų ir kietųjų dalelių.


Gamybos grandinių palyginimui suprojektuotų medinių pastatų vizualizacijos

  1. Ar perspektyvoje mediena galėtų būti pagrindinis komponentas siekiant didinti nacionalinio statybos sektoriaus tvarumą?

Lietuvoje individualių namų statyboje medinių konstrukcijų naudojimas yra gana plačiai paplitęs – tai karkasiniai ir rąstiniai namai. Platesnis medinių konstrukcijų naudojimas daugiaaukštėje statyboje reikšmingai prisidėtų prie statybų sektoriaus tvarumo didinimo.

Europoje daugiaaukščių medinių namų rinkos dalis nesiekia 10 %, o Lietuvoje yra artima 0 %. Dabartinis teisinis reguliavimas nenumato skatinimo statybų sektoriuje naudoti aplinkai mažiau kenksmingas medžiagas. Reikia tobulinti esamus teisės aktus ir kurti teisinį reguliavimą, kurio nuostatos skatintų medienos panaudojimą statybos sektoriuje, ypač viešajame.


HoHo rajonas Austrijoje. Daugiaaukštė statyba panaudojant medines konstrukcijas. Šaltinis: https://www.e-architect.com/vienna/hoho-tower-in-vienna

Svarbu nepamiršti, kad pasaulyje ir Lietuvoje medienos poreikis nuolatos didėja, o jo tenkinimas neturi mažinti miškų tvarumo. Būtina užtikrinti, kad miškininkystė ir su ja susijusi pramonė neskatintų ŠESD emisijos (netgi ją mažintų) ir ekosistemų degradacijos. Tik iš tvariai tvarkomų miškų gauta statybinė mediena gali prisidėti prie tvaraus kitų sektorių vystymosi.

 

Plačiau LAMMC Miškų instituto mokslininkų kartu su bendraautoriais parengtoje publikacijojeŽemaitis P., Linkevičius E., Aleinikovas M., Tuomasjukka D. 2021. Sustainability impact assessment of glue laminated timber and concrete-based building materials production chains – A Lithuanian case study. Journal of Cleaner Production, 321: 25 October 2021, 129005. IF – 9,297

Literatūra
European Commission. 2018. Review of the 2012 European Bioeconomy Strategy.
European Commission. 2015. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy.

En