Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslinė konferencija „Quo vaditis, silvae?“

Mokslinė konferencija „Quo vaditis, silvae?“

2022 m. rugsėjo 29 d. vyko mokslinė konferencija „Quo vaditis, silvae?“, skirta universitetinių miškininkystės studijų šimtmečiui ir miškotyros mokslo ištakoms Lietuvoje paminėti bei miškotyros ir miškų sektoriaus perspektyvoms aptarti. Programa. Konferencijos leidinys

Organizatoriai: Lietuvos mokslų akademijoa, LR aplinkos ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas.

Stiprėjant klimato kaitos stresorių poveikiui ir didėjant ekonominiam bei geopolitiniam nestabilumui, valstybei reikia svarbius sprendimus priimti apgalvotai, remiantis moksliniais tyrimais ir svarbiausia – pasitelkus tinkamas kompetencijas. Siekiant tvariai miškininkauti šiandien nebepakanka tik šabloniškai vykdyti įvairaus lygmens direktyvų, nuostatų ar taisyklių reikalavimų. Būtina atsižvelgti į šalies, jos regiono, konkretaus miško ar medyno ypatumus, paskirtį bei visuomenės lūkesčius. Miškų sektorius apima ilgus metus kurtą miškų auginimo, priežiūros ir naudojimo sistemą, ambicingą, perspektyvią ES rinkoms medienos pramonę bei gamtines ekosistemas, kuriose tarpsta didelė dalis mūsų krašto biologinės įvairovės.

Konferencijojoje siekta atskleisti mūsų šaliai ekonominiu, ekologiniu ir socialiniu požiūriais svarbaus miškų sektoriaus kompleksiškumą bei miško ekosistemų integralumą, pristatyti miškotyros mokslo integralumą, pabrėžiant aukštos kvalifikacijos, platesnio holistinio mąstymo specialistų poreikį ir atsakomybę tiek už ekosistemų tvarumą, tiek už kuo didesnį miško bei miškininkystės indėlį į šalies ir jos piliečių gerovę.

En