Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslininkai būrėsi įvertinti halogenintų patvarių organinių teršalų žalą

Mokslininkai būrėsi įvertinti halogenintų patvarių organinių teršalų žalą

Š. m. rugpjūčio 25-31 d. Krokuvoje (Lenkija) vyko 38-asis halogenintų patvarių organinių teršalų simpoziumas (DioXin2018). Jame Lietuvai atstovavo LAMMC Žemdirbystės instituto Agrobiologijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja ir doktorantė Karolina Barčauskaitė, kuri pristatė žodinį ir stendinį pranešimus.

Halogeninti patvarūs organiniai teršalai yra organiniai junginiai, į kurių sudėtį įeina halogeno molekulė (F, Cl, Br). Šie junginiai – įtraukti į Stokholmo konvencijos 12 prioritetinių teršalų sąrašą, kaip nuodingi, kancerogeniški, pasižymintys mutageniniu poveikiu, labai pavojingi žmonėms bei gyvajai gamtai.

Iš viso pasaulio susirinkusių mokslininkų užduotis – pasidalyti informacija apie naujausius analizės metodus, kurie padėtų identifikuoti itin mažas šių pavojingų medžiagų koncentracijas, įvertinti taršos riziką žmonėms, nustatyti teritorijas, kuriose yra padidėjusi tarša, kaip ji kinta laike.

Pagrindinė šių metų simpoziumo žinia – reikia atkreipti dėmesį į tai, kad nėra nustatytų  patvarių organinių teršalų kontrolės ribų.

Renginyje dalyvavo mokslininkai iš Kinijos, Japonijos, Brazilijos, Vokietijos, Olandijos, Švedijos, Lenkijos ir kitų pasaulio valstybių. Buvo aptartos dirvožemio, oro, vandens, sedimentų taršos problemos, poveikis, rizika gyvajai gamtai, žmonėms.

Pirmąją dieną įvyko studentų simpoziumas. Tai puiki galimybė susitikti ir pabendrauti jaunajai kartai, dirbančiai panašiuose tematikose, sužinoti, kokios taršos problemos yra aktualios kitoms pasaulio valstybėms, užsmegzti naujus kontaktus.

Studentų sesijos metu Karolina Barčauskaitė pristatė žodinį pranešimą pavadinimu „Nuotekų dumblo kompostų kokybė ir rizikos vertinimas“ („Quality and risk assessment of sewage sludge composts“). Pagrindinio simpoziumo metu buvo pristatytas stendinis pranešimas sekcijoje „Abiotiniai aplinkos elementai“ („Abiotic Environmental Compartments“). Iš viso konferencijoje pristatyta virš 400 žodinių ir daugiau nei 200 stendinių pranešimų.

Konferencijos dalyvių santraukos

En