Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslininkių pranešimai tarptautiniame simpoziume

Mokslininkių pranešimai tarptautiniame simpoziume

Gegužės 31 d. – birželio 2 d. vyko 9-asis tarptautinis simpoziumas „Light in Horticulture – Light for Life“ (LIGHTSYM), kurį rengė Švedijos žemės ūkio mokslų universiteto mokslininkai. Renginyje dalyvavo 171 mokslininkas, tyrėjas, verslo atstovas ir augintojas iš Japonijos, JAV, Pietų Korėjos, Kanados, Nyderlandų, Šveicarijos, Norvegijos, Švedijos, Ispanijos, Sakartvelo, Lenkijos, Brazilijos ir kitų šalių. Simpoziumas subūrė tyrėjus pristatyti savo tyrimų naujoves, pasidalinti idėjomis ir žiniomis bei aptarti ateities šviesos perspektyvas daržininkystėje.

Renginyje aptartos fotofiziologijos, augalų produktyvumo, ekofiziologijos, augalų apsaugos bei apšvietimo technologijų temos. Jame septynis pranešimus pristatė LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyriausiosios mokslo darbuotojos dr. Giedrė Samuolienė, dr. Aušra Brazaitytė, dr. Akvilė Viršilė bei dr. Jurga Miliauskienė ir vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė.

Žodiniai pranešimai

Dr. Giedrė Samuolienė pristatė žodinį pranešimą „UV-A and green LEDs affects photosynthetic performance, growth and mineral elements during tomato morphogenesis“, kuriame apžvelgė žalios šviesos ir UV-A spinduliuotės įtaką skirtingų augimo tarpsnių veislės ‘Micro Tom’ pomidorų fotosintezės, augimo bei vystymosi procesams ir mineralinių elementų sudėčiai. Nustatyta, kad UV-A spinduliuotė skatina pomidoro lapų augimą, sausos ir žalios masės kaupimąsi. UV-A ir žalia šviesa taip pat turėjo įtakos didesniam žiedynų su vaisiais skaičiui. Be to, žalia šviesa skatino mineralinių elementų kaupimąsi pomidoro lapuose. Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. S-MIP-17-23).

Dr. Akvilė Viršilė žodiniame pranešime „The impacts of lighting parameters on the growth and antioxidant properties of Kalanchoe pinnata in controlled environment“ pristatė tyrimo, atlikto su plunksnine kalanke, rezultatus. Nustatyta, kad apšvietimo fotoperiodas labiausiai veikia flavonolių kiekį kalankės lapuose, o šviesos intensyvumas koreliuoja su augalų antioksidacinėmis savybėmis ir bufandienolido kiekiu. Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0049) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Dr. Viktorijos Vaštakaitės-Kairienės žodiniame pranešime „The influence of LED light photoperiod on growth and mineral composition of Brassica microgreens indoors“ aptarta, kaip šviesos fotoperiodas keičia daiginių augimo rodiklius, mineralinių elementų ir metabolitų kaupimąsi. Apibendrinta, kad daiginiams tinkamiausias fotoperiodas – nuo 16 iki 20 valandų.

Stendiniai pranešimai

Dr. Aušra Brazaitytė – „Effects of monochromatic LED wavelengths on Botrytis cinerea growth parameters“ (kartu su dr. Neringa Rasiukevičiūte). Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0052) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT); „The role of LED illumination intensity for improved iron and zinc uptake in microgreens“. Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. S-MIP-19-2);

Dr. Jurga Miliauskienė – „The response of tomato growth and photosynthetic performance during different growth stages to variable LED lighting intensity“. Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. S-MIP-17-23);

Dr. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė – „Iron biofortification of broccoli microgreens under different radiation spectrum and composition of nutrient solution“. Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. S-MIP-19-2).

En