Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslo pasiekimų demonstravimo lauko diena

Mokslo pasiekimų demonstravimo lauko diena

2018 m. gegužės 15 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institute (Instituto al. 1, Akademijos mstl., Kėdainių r.) vyko mokslo pasiekimų demonstravimo lauko diena „Perspektyviausių žolių rūšių lietuviškos veislės – sėkmingai ūkio plėtrai“. Renginio organizatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto Žolių selekcijos skyrius. Programa

Susirinkusieji ūkininkai, konsultantai, specialistai išgirdo Žemdirbystės instituto direktoriaus pavaduotojos mokslui, pavaduojančios direktorių, dr. Žydrės Kadžiulienės pranešimą apie žolininkystę gyvulininkystei, aptarė įvairius žolynus, galinčius skirtis botanine sudėtimi, paskirtimi ir vystymosi trukme.

Po pranešimo persikelta į bandymų laukus, kuriuose ŽI mokslininkai-lektoriai, dr. Jonas Šlepetys, dr. Vaclovas Stukonis, dr. Vilma Kemešytė, dr. Aurelija Liatukienė, Eglė Norkevičienė, kalbėjo apie pupinių ir miglinių žolių rūšis ir veisles, aptarė įvairius žolių mišinius pašarų gamybai, diskutavo kitais susirinkusiems aktualiais žolininkystės tematikos klausimais.

En