Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Naujausios žemės ūkio žinios ir technologinės inovacijos – parodoje „Agrovizija 2022“

Naujausios žemės ūkio žinios ir technologinės inovacijos – parodoje „Agrovizija 2022“

Po trejų metų pertraukos šiemet vėl šurmuliuos žemės ūkio technologijų ir inovacijų paroda „Agrovizija 2022“.

Birželio 29 – liepos 1 d. 30 ha plote lankytojų lauks gausi šviečiamoji programa ir akį traukiantys eksponatai. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) ir Lietuvos augalų apsaugos asociacijos (LAAA) organizuojamoje parodoje bus pristatomos žemės ūkio inovacijos ir aptariamos aktualiausios temos bei problemos. Detali programa

Dirvožemis – užauginti maistui ir mažinti ŠESD

Atsižvelgiant į Žaliojo kurso reikalavimus ir į galimą neigiamą brangstančių energetinių išteklių įtaką žemės ūkio gamybai, būtinas racionalus dirvožemio naudojimas, apgalvotai pasirenkant žemės dirbimo technologijas, sėjos laiką, sėjomainas, tręšimo priemones, įvertinant ekologinį ir ekonominį aspektus.

„Žemės ūkio veikla gali gerinti anglies apykaitą tarp dirvožemio ir atmosferos, taip mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisiją“, – teigia LAMMC Žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vedėjas dr. Virginijus Feiza.

Viename iš LAMMC seminarų bus kalbama apie tai, kaip sukurti tvarias žemės ūkio sistemas, kuriose augalai, dirvožemio fauna ir mikroorganizmų įvairovė būtų pagrindiniai įrankiai mažinant maisto medžiagų nuostolius, ŠESD emisiją ir didinantys anglies sekvestraciją. Be to, kaip galimas sprendimas didinti biologinei įvairovei ir mažinti ŠESD bus pasiūlyta agromiškininkystės praktika, kai sumedėję daugiamečiai augalai yra integruojami su žemės ūkio kultūromis.

Nauji augalai – naujos galimybės

Jau 100 metų Lietuvos selekcininkai kuria augalų veisles, siekdami suderinti derlingumo, tvarumo ir atsparumo rizikos veiksniams aspektus.

„Atsižvelgiant į ūkininkų poreikius ir kintantį klimatą, kasmet sukuriamos naujos veislės, siekiant suderinti derlingumą ir adaptyvumą“, – apie selekcininkų darbo svarbą pasakoja Žemdirbystės instituto Javų selekcijos skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas doc. dr. Vytautas Ruzgas.

Parodos lankytojai LAMMC stende galės susipažinti su naujausiomis miglinių bei pupinių žolių ir javų veislėmis.

LAMMC ne tik kuriamos veislės, bet ir tiriamos jų savybės. Siekiant išplėsti augalų biologinės įvairovės poreikį klimato kaitos akivaizdoje, vis daugiau dėmesio skiriama pupiniams augalams. Viename iš seminarų parodos lankytojai išgirs mokslininkų įžvalgas apie netradicinių augalų – bolivinių balandų, avinžirnių, burnočių – auginimą ekologinėje sėjomainoje, pluoštinių kanapių naudojimą bioanglies gamybai.

Žinios – tvariam žemės ūkiui

Žemės ūkio praktika neatsiejama nuo naujausių žinių ir technologinių sprendimų diegimo.

Inovatyviems sprendimams ypač imli Integruota kenksmingųjų organizmų kontrolė (IKOK), kurios tikslingas ir kompleksiškas taikymas prisideda prie Žaliojo kurso uždavinių sprendimo. Parodos lankytojams bus pristatyta nauja IKOK sprendimų platforma, kuri ūkininkams, konsultantams ir mokslininkams suteiks prieigą prie įvairių sprendimų priėmimo sistemų ir meteorologinių duomenų visoje Europoje.

„Ateityje būtina stiprinti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą kuriant tvarias technologijas. Tam reikia pasitelkti ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių mokslininkus bei praktikus. Naujų žinių sklaida ūkininkams, konsultantams ir kitiems visuomenės nariams apie tvarių priemonių naudojimą siekiant sumažinti kenksmingųjų organizmų daromą žalą ir gauti konkurencingą, geros kokybės derlių yra vienas svarbiausių uždavinių ne tik šių dienų, bet ir ateities žemės ūkio mokslui“, – teigia LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus vedėja dr. Roma Semaškienė.

Dar vienas „Agrovizijos“ renginys yra susijęs Europos technologinės platformos „Photonics 21“ iniciatyva užmegzti tarpsektorinius kontaktus tarp verslo ir mokslo, paskatinti vystomų technologijų taikymą. Lietuvos mokslinių tyrimų ir technologijų asociacija (angl. RTO Lithuania) kviečia į pirmąjį tarptautinį agrofotininių technologijų seminarą, kuriame bus pristatytos ir rinkoje jau esančios, ir laboratorijose kuriamos šviesos technologijos žemės ūkiui.

Žemės ūkio technologijų ir inovacijų parodoje „Agrovizija 2022“ laukiami visi, siekiantys naujų žinių ir praktinių žemės ūkio rekomendacijų. Daugiau informacijos www.agrovizija.lt

En