Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

NUTRI-CHECK NET – tinklas, kuriuo siekiama valdyti Europos lauko augalų mitybą

NUTRI-CHECK NET – tinklas, kuriuo siekiama valdyti Europos lauko augalų mitybą

NUTRI-CHECK NET – tai tinklas, kuriuo siekiama kuo tiksliau valdyti Europos lauko augalų mitybą, atsižvelgiant į konkrečią vietą.

Programos H2020 EJP SOIL projekte NUTRI-CHECK NET LAMMC atstovauja trys tyrėjai: D. Feizienė (projekto koordinatorė LAMMC), V. Feiza ir V. Povilaitis. Projekto tikslas – sukurti savarankišką įvairių šalių dalyvių teminį tinklą, kuris visoje Europoje skatintų geriausios konkrečiam laukui būdingos maisto medžiagų valdymo praktikos diegimą ūkių lygmeniu. Projekto pradžia – 2023 m. sausio 1 d., pabaiga – 2025 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslai: sukurti NUTRI-CHECK tinklą (NCN), kad būtų pakeista augalų pasėlių mityba Europoje; sukurti augalų mitybos sprendimų priėmimo priemonių sąrašą, kad būtų apibendrintos dabartinės žinios ir geriausia praktika; įvertinti augalų mitybos sprendimų priėmimo priemones; sukurti NCN platformą, kuri veiktų kaip centrinis taškas, skirtas plačiai dalytis priemonėmis; per visą projekto laikotarpį skleisti projekto rezultatus, įskaitant ryšius su kitomis atitinkamomis EIP-AGRI veiklos grupėmis ir teminiais tinklais.

Tikimasi, kad projektas turės įvairiapusį poveikį: mokslinį – bus geriau pagrįsti moksliniai tyrimai, susiję su augalų mitybos sprendimų priėmimu; ekonominį – tikimasi 5–10 % didesnių ūkio pajamų ir našumo dėl geresnio sprendimų dėl pasėlių mitybos priėmimo, dėl to padidės ūkio stabilumas (atsparumas); aplinkosauginį – tikimasi, kad dėl efektyvesnio trąšų naudojimo ir maisto medžiagų perdirbimo jų nuostoliai sumažės 10–20 %; socialinį – tikimasi, jog bus priimta >20 % naujų sprendimų dėl mitybos gerinimo ir >20 % pagerės aprūpinimas maistu; dėl pagerėjusios augalų kokybės sumažės maisto atliekų; pagerės visuomenės informavimas.

Projekto tikslinės grupės: ūkininkai, konsultantai, žemės ūkio ir maisto pramonės atstovai, politikai, piliečiai ir vartotojai, EIP-AGRI ir BŽŪP tinklai.

2023 m. sausio 9 d. Jorke (York), Anglijoje, įvyko pirmasis projekto NUTRI-CHECK NET dalyvių susitikimas.

Parengė dr. Dalia Feizienė

En