Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Papildomas priėmimas į agronomijos ir miškotyros doktorantūros studijas

Papildomas priėmimas į agronomijos ir miškotyros doktorantūros studijas

Dokumentus pateikti iki 2018 m. vasario 12 d.
Agronomijos ir miškotyros doktorantūros studijų tematikos ir vadovai. Priėmimo taisyklės / Prašymo forma

Konkurso į agronomijos ir miškotyros doktorantūrą skelbimas Sausio 3 d.
Prašymų dalyvauti konkurse į agronomijos krypties doktorantūrą priėmimas ir dokumentų  registracija Sausio 3 d. – vasario 12 d.
Agronomijos krypties priėmimo komisijos posėdis (stojančiojo dalyvavimas būtinas)

Pretendentai bus informuoti asmeniškai

Prašymų dalyvauti konkurse į miškotyros krypties doktorantūrą priėmimas ir dokumentų  registracija Sausio 3 d. – vasario 12 d.
Miškotyros krypties priėmimo komisijos posėdis (stojančiojo dalyvavimas būtinas)

Pretendentai bus informuoti asmeniškai

Apeliacijų priėmimas

 

gali būti pateiktos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktoriui raštu per kitą darbo dieną po Priėmimo komisijos posėdžio 

Apeliacijų nagrinėjimas

išnagrinėjamos per kitą darbo dieną po įteikimo

Pretendentams į doktorantūros studijas yra privalomas užsienio kalbos testas, jis vyksta priėmimo į doktorantūrą konkurso metu.

  • Dokumentai, skirti dalyvauti konkurse Agronomijos mokslo krypties doktorantūros studijoms, pateikiami Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslinei sekretorei Vitai Tilvikienei. Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., tel. 8 347 37 292, el. paštas vita.tilvikiene@lammc.lt, puslapis internete www.lammc.lt
  • Dokumentai, skirti dalyvauti konkurse Miškotyros mokslo krypties doktorantūros studijoms, pateikiami Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Miškų instituto mokslinei sekretorei Dianai Lukminei. Liepų g. 1, Girionys, Kauno r., tel. 8 37 54 72 21, el. paštas ekonsk@mi.lt, puslapis internete www.lammc.lt

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus

  • Pretendentas į doktorantūros studijas turi pateikti prašymą Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktoriaus vardu leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse.
  • Kartu su prašymu, kuriame nurodoma doktorantūros mokslo kryptis, forma ir pageidaujamos disertacijų tematikos prioriteto tvarka (ne daugiau kaip dvi), reikia pateikti tokius dokumentus:magistro arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinančio aukštojo mokslo diplomo bei jų priedėlio (priedo) originalai (parodyti) ir jų kopijas;
  • dviejų mokslininkų rekomendacijas;
  • gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą (CV);
  • mokslinius straipsnius ir jų atspaudus (jeigu tokie yra);
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją.

Daugiau informacijos tel. 8 347 37752, 8 37 547221, el. p. lammc@lammc.lt

En