Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Paprastosios eglės tyrimai Graikijoje – žvilgsnis į genetinius pokyčius ateityje

Paprastosios eglės tyrimai Graikijoje – žvilgsnis į genetinius pokyčius ateityje

2019 m. gegužės 6 – birželio 14 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Miškų instituto Miško genetikos ir selekcijos skyriaus mokslo darbuotoja dr. Rita Verbylaitė stažavosi Grakijoje, Aristotelio Salonikų universiteto Žemdirbystės, miškų ir aplinkos fakulteto Miško genetikos ir selekcijos laboratorijoje (angl. Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Agriculture, Forestry and Natural Environment, Laboratory of Forest Genetics & Tree Breeding).

Šios stažuotės tikslas – stiprinti gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas, stažuojantis Salonikų Aristotelio universitete, kuriant miško genetinio monitoringo programos paprastajai eglei metodiką. Šiam tikslui pasiekti, stažuotės metu buvo atlikti dviejų Lietuvos bei dviejų Graikijos paprastosios eglės populiacijų molekuliniai tyrimai mikrosatelitų metodu. Stažuotės metu vykusio seminaro metu dr. Rita Verbylaitė supažindino Aristotelio Salonikų universiteto Žemdirbystės, miškų ir aplinkos fakulteto mokslininkus ir studentus su Lietuvos miškininkytės sistema bei iššūkiais, pristatė LAMMC miškų institute atliktus genetinius įvairių medžių rūšių tyrimus.

Miškų genetinio monitoringo sistemos koncepcija buvo suformuluota dar 1996 m., tačiau praktikoje miško genetinio monitoringo sistema pradėta taikyti tik 2011 m. Šios genetinio monitoringo sistemos taikymo pradininkai yra ir Aristotelio Salonikų universiteto mokslininkai. Prof. F. Aravanopoulos supažindino LAMMC Miškų instituto mokslininkę su naujausiais šiuo metu vystomos miškų genetinio monitoringo sistemos laimėjimais, iššūkiais ir pirmaisiais rezultatais. Jis pasidalijo savo patirtimi kuriant miško genetinio monitoringo sistemas Europiniam kėniui (Abies alba Mill.) bei paprastajam bukui (Fagus sylvativca L.). Prof. F. Aravanopoulos perdavė savo žinias atliekant paprastosios eglės populiacijų genetinio įvertinimo mikrosatelitų metodu tyrimus.

Keturių paprastosios eglės populiacijų molekulinių tyrimų rezultatai leis įvertinti ir nustatyti tinkamiausią genetinio monitoringo programos metodiką paprastajai eglei (Picea abies (L.) H. Karst. Atliktas pirminis eglės populiacijų genetinės įvairovės nustatymas leis ateityje įvertinti genetinės įvairovės pokyčius, vykstančius ne tik tirtose populiacijose, bet ir išskirti populiacijas, kurioms reikalinga ypatinga apsauga dėl kintančios genetinės įvairovės. Atliktas paprastosios eglės populiacijų iš dviejų itin nutolusių arealo vietų nustatymas leidžia palyginti ir įvertinti genetinės įvairovės lygio skirtumus skirtingomis ekologinėmis, klimatinėmis ir aplinkos sąlygomis, bei arealo pakraščiuose augančių paprastosios eglės populiacijų genetinės įvairovės skirtumus. Surinkti duomenys leis įvertinti genetinės įvairovės pokyčius šiose paprastosios eglės populiacijose, įvyksiančius per artimiausius dešimt metų.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinių fondų lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0145) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

En