Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Pastatų modernizavimas – energijai taupyti ir ŠESD mažinti

Pastatų modernizavimas – energijai taupyti ir ŠESD mažinti

2021 m. sausio 7 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras pasirašė tris pastatų modernizavimo sutartis, kurių bendra vertė daugiau nei 1,7 mln. eurų. Projektai finansuojami pagal ES struktūrinių fondų priemonę 04.3.1-VIPA-T-113 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“.

Šios priemonės tikslas – didinti energijos vartojimo efektyvumą, vykdant viešųjų pastatų atnaujinimą ir jų inžinerinių sistemų fizinių ir energetinių savybių pagerinimą.

 

Įgyvendinus trijų LAMMC pastatų modernizavimo darbus per metus bus:

  • sumažintas energijos suvartojimas apie 600 MWh
  • sumažintos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos apie 105 t CO2 eq

Mokslo paskirties pastato (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.) modernizavimas

Atnaujinus pastatą numatoma mažinti šilumos energijos suvartojimą apie 266 MWh (apie 43 proc. šilumos energijos) ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas apie 52 t CO2 eq per metus. Daugiau informacijos čia

Laboratorijos pastato (Stoties g. 2, Akademija, Kėdainių r.) modernizavimas

Atlikus atnaujinimo darbus numatoma iki 176,14 MWh (apie 56,5 proc. šilumos energijos) sumažinti šilumos energijos suvartojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas apie 41,15 t CO2 eq per metus. Daugiau informacijos čia

Mokslo paskirties pastato – laboratorijos (Sodų g. 5, Babtai, Kauno r.) atnaujinimas

Įgyvendinus projektą, priklausomai nuo pasirinkto finansuoti energijos efektyvumą didinančio paketo, numatoma 137–170 MWh sumažinti energijos suvartojimą (42–53 proc. šiuo metu suvartojamos energijos) ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas iki 11,04–12,6 t CO2 eq per metus. Daugiau informacijos čia

En