Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Patvirtinta LAMMC Paramos akademinėms išvykoms skyrimo tvarka

Patvirtinta LAMMC Paramos akademinėms išvykoms skyrimo tvarka

2019 m. sausio 18 d. buvo patvirtinta Paramos akademinėms išvykoms skyrimo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (toliau – LAMMC) tvarka.

Paramos akademinėms išvykoms LAMMC skyrimo tikslas – didinti tarptautiškumą, skatinti mokslininkų ir doktorantų kvalifikacijos kėlimą užsienio mokslo ir studijų institucijose, stiprinti bendradarbiavimo ryšius su užsienio mokslininkais, didinti tarptautinių mokslinių publikacijų skaičių ir kokybę.

Paraiškas vertina LAMMC direktoriaus sudaryta Paraiškų vertinimo komisija.

Paramos akademinėms išvykoms skyrimo tvarkos aprašas

1 priedas Curriculum Vitae (CV) šablonas

2 priedas Paraiškos šablonas

3 priedas Paraiškos naudos ir kokybės vertinimo lentelė

4 priedas Stažuotės finansinės ataskaitos šablonas

 

En