Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Pokalbis su nauja Lietuvos mokslų akademijos tikrąja nare dr. Giedre Samuoliene

Pokalbis su nauja Lietuvos mokslų akademijos tikrąja nare dr. Giedre Samuoliene

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vedėja, vyriausioji mokslo darbuotoja, projektų vykdytoja, Lietuvos mokslo premijos laureatė, daugiau nei 40 straipsnių CA WoS leidiniuose su citavimo indeksu bendraautorė dr. Giedrė Samuolienė dalijasi mintimis apie vykdomą mokslinę veiklą.

Papasakokite apie savo vykdomus mokslinius tyrimus.

Lietuvoje sodininkystės ir daržininkystės tyrimai vykdomi įvairiais aspektais – plėtojami ir fundamentiniai, ir taikomieji tyrimai. Pastaraisiais metais ypač suintensyvėjo taikomojo pobūdžio darbai, skirti augalininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir agrobiotechnologijoms intensyvinti. Tyrimai vykdomi šiomis pagrindinėmis kryptimis: augalų fotosintezės ir morfogenezės sistemų metabolinis atsakas vykdant kompleksą ontogenetinių, fotofiziologinių bei ekofiziologinių tyrimų, siekiant užtikrinti optimalų augalų augimo ir generatyvinės raidos santykį ir optimalius fotosintezės rodiklius įvairiais ontogenezės tarpsniais maksimaliam produktyvumui bei sveikai ir kokybiškai produkcijai gauti.

Kokios infrastruktūros reikia, kad būtų galima atlikti tokio pobūdžio tyrimus?

LAMMC Sodininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijoje nuo 1988 metų buvo kuriamas, o dabar ir sukurtas kontroliuojamo klimato fitotroninis kompleksas. Jame vykdomi fitotroninio komplekso modernizavimo darbai, laboratorija aprūpinta modernia laboratorine įranga: skysčių ir dujų chromatografais (su MS, DAD, UV-VIS, RID, ELSD ir FID detektoriais), automatine fotosintezės rodiklių matavimo įranga, spektrofotometrais, įranga elementinei analizei (ICP-EOS) ir kt.

Kokios yra fotofiziologijos mokslo ištakos ir perspektyvos?

Šiltnamių augalų šviesokultūrai ir agrobiotechnologijos darbų plėtrai didelį impulsą davė kietakūniai šviesos šaltiniai bei jų pagrindu kuriami šviestuvai. Dirbtinis apšvietimas yra vienas pagrindinių kontroliuojamų aplinkos veiksnių, lemiantis augalo fiziologinius procesus. Kietojo kūno šviesos šaltiniai leidžia optimizuoti šviesos spektrą, fotonų srauto tankį ir kitus rodiklius didžiausiam fotosintezės produktyvumui pasiekti, optimizuoti augimo ir raidos santykį ontogenezės tarpsniu, reguliuoti augalo morfologiją. Didelių galimybių teikia fotofiziologiniai pirminio ir antrinio metabolizmo valdymo efektai, šviesos ir kitų aplinkos veiksnių sąveika. Sudarant nedidelį fotostresą augalo metabolizmą galima nukreipti mitybiniu arba farmaciniu atžvilgiu vertingų medžiagų sintezės link, paveikti antioksidacinės sistemos atsaką ir mineralinių medžiagų įsisavinimą. Siekiama sisteminio požiūrio į augalo fiziologinius procesus: paaiškinti prisitaikymą prie skirtingų kontroliuojamų auginimo aplinkos sąlygų ir pagrįsti augalų kaip kontroliuojamos aplinkos daržininkystės sistemų produkcijos vidinę bei išorinę kokybę.

Apibūdinkite pagrindines Jūsų vadovaujamos Augalų fiziologijos laboratorijos veiklos kryptis.

Laboratorijos mokslo darbuotojai aktyviai bendradarbiauja su šalies universitetais vykdant jaunųjų mokslininkų ir studentų mokslinę veiklą: studentai iš KTU, VDU bei VDU ŽŪA rengia bakalauro bei magistro darbus, podoktorantūros programoje stažavosi studentai iš VU ir VDU. Tokiu būdu skatinami tarpdisciplininiai moksliniai tyrimai. Be to, bendraujama su verslo įmonėmis mokslo ir eksperimentinės plėtros klausimais. Bendradarbiaujama su mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijomis – pastaruoju metu pasirašytos sutartys su Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkciu centru, Pasvalio P. Vileišio gimnazija, Vilniaus gimnazija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Baltarusijos institutu, Fudano universitetu.

Kaip įsivaizduojate savo kaip LMA narės veiklą?

Atstovaudama žemės ūkio mokslų sričiai, vykdysiu ir skatinsiu įvairias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP), socialines ir mokslo populiarinimo veiklas. Priklausomai nuo pasaulinių mokslo tendencijų, skatinsiu aukštą mokslinių tyrimų ir studijų lygį, sieksiu ugdyti visuomenės kritinį mokslinį mąstymą ir puoselėti mokslo bei akademinę laisvę. Organizuosiu LMA veiklą atitinkančius renginius, koordinuosiu mokslo ir technologijų sklaidos priemonių, susijusių su mokslo populiarinimu, nacionalinių mokslo populiarinimo renginių organizavimu, žinių apie mokslą ir technologijas kompetencijų tobulinimu, įgyvendinimą.

Moto. Nebūtina daryti žygdarbių, pakanka mažų dalykėlių, atliktų su didele meile.

Detalus mokslininkės CV

En