Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Prancūzijoje pristatytos naujausios šiltnamių technologijos ir inovacijos

Prancūzijoje pristatytos naujausios šiltnamių technologijos ir inovacijos

2019 m. birželio 16–22 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vedėja, vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Giedrė Samuolienė, vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Aušra Brazaitytė ir podoktorantūros stažuotoja, Augalų apsaugos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Neringa Rasiukevičiūtė dalyvavo tarptautiniame simpoziume „GreenSys 2019 – pažangios šiltnamių technologijos ir inovacijos“ Angers mieste (Prancūzija).

Simpoziumas sulaukė didelio susidomėjimo – mokslininkai į jį atvyko iš daugiau kaip 40 pasaulio šalių, buvo virš 600 dalyvių. Renginio metu pristatyti plenariniai, žodiniai ir stendiniai pranešimai sesijose: „Klimato kontrolė ir modeliavimas“, „Augalų produkcija, apsauga ir kokybė“, „Augalų gamykla“, „Šiltnamių sistemos ir technologijos“, „Energija“, „Tręšimas, vanduo ir mitybinė terpė“, „Šviesos technologijos“, „Augalų modeliavimas ir valdymas“, „Poveikis aplinkai ir aplinką tausojanti produkcija“, „Ekologinė šiltnamių daržininkystė“ ir „Sensoriai, automatika ir robotika“.

Aktyvios mokslinės diskusijos vyko visų sesijų metu. Šis simpoziumas suteikė svarbią galimybę pristatyti savo atliekamus darbus, pasidalyti idėjomis su kolegomis,  aptarti naujų iššūkių įgyvendinimą ir susipažinti su artimomis temomis dirbančiais mokslininkais iš kitų šalių. Renginio metu mokslininkės įgijo daug naudingos informacijos, pasisėmė naujų minčių ir idėjų.

Simpoziume mokslininkės iš LAMMC pristatė 1 žodinį pranešimą, 1 trumpąjį pranešimą ir 2 stendinius pranešimus:

  1. Brazaityte, A. Bylaite, A. Valiuskaite, N. Rasiukeviciute, V. Vastakaite-Kairiene, G. Samuoliene, P. Duchovskis. 2019. Red leaf lettuce response to Botrytis cinerea infection under different lighting conditions. GreenSys 2019 International Symposium on Advanced Technologies and Management for Innovative Greenhouses. Angers, France, 16-22 June, 2019. Poster session 6 Lighting technology, PS06-18. P. 193-194.
  2. Brazaityte, A. Virsile, G. Samuoliene, V. Vastakaite-Kairiene, J. Miliauskiene, J. Jankauskiene, P. Duchovskis. 2019. Effect of supplemental UV-A irradiance on mineral elements content and nitrate variation in Brassica microgreens. GreenSys 2019 International Symposium on Advanced Technologies and Management for Innovative Greenhouses. Angers, France, 16-22 June, 2019. Poster session 6 Lighting technology, PS06-17. P. 193.
  3. Samuoliene, A. Virsile, J. Milliauskiene, P. Haimi. 2019. Alternate LED lighting effects photosynthetic performance indexes and growth during different lettuce growth stages. GreenSys 2019 International Symposium on Advanced Technologies and Management for Innovative Greenhouses. Angers, France, 16-22 June, 2019. Poster session 6 Lighting technology, PS06-03. P. 186-187.
  4. Rasiukeviciute, A. Brazaityte, A. Valiuskaite, V. Vastakaite-Kairiene, A. Bylaite, P. Duchovskis, G. Samuoliene. 2019. Effects of various light-emitting diode (LED) light wavelengths on Botrytis cinerea morphological and kinetic features. GreenSys 2019 International Symposium on Advanced Technologies and Management for Innovative Greenhouses. Angers, France, 16-22 June, 2019. Session 5, Plant production, protection and quality II, Oral presentation, OS05-04. P. 93.

Dr. Giedrės Samuolienės išvyka finansuota LMT Mokslininkų grupių projekto Nr. S-MIP-17-23. Dr. Aaušros Brazaitytės išvyka finansuota LMT Aukšto lygio tyrėjų grupių projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0049. Dr. Neringos Rasiukevičiūtės išvyka finansuota iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ ir LAMMC paramos akademinėms išvykoms.

En