Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Priėmimas į agronomijos ir miškotyros doktorantūros studijas

Priėmimas į agronomijos ir miškotyros doktorantūros studijas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras kviečia studijuoti agronomijos ir miškotyros mokslo krypčių doktorantūroje.

Žemės ūkio mokslai

Agronomijos mokslo kryptis

Dokumentai priimami nuo 2019-06-03 iki 2019-08-30

Stojančiajam reikalingi dokumentai: 

 • Prašymas institucijos vadovo vardu dalyvauti konkurse
 • Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis
 • Dviejų agronomijos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos
 • Gyvenimo aprašymas
 • Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
 • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
 • Stojančiojo į doktorantūrą anketa
 • Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
 • Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

Miškotyros mokslo kryptis

Dokumentai priimami nuo 2019-06-03 iki 2019-08-30

Stojančiajam reikalingi dokumentai: 

 • Prašymas institucijos vadovo vardu dalyvauti konkurse
 • Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis
 • Dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš jų būsimo vadovo)
 • Gyvenimo aprašymas
 • Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
 • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
 • Stojančiojo į doktorantūrą anketa
 • Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
 • Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

Dokumentai, skirti dalyvauti konkurse Agronomijos ir Miškotyros doktorantūros studijoms, pateikiami elektroninėje sistemoje epasirašymas.vdu.lt arba Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslinei sekretorei Vitai Tilvikienei: Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., tel. 8 347 37 292, mob. 8 620 84 643, el. paštas vita.tilvikiene@lammc.lt, puslapis internete www.lammc.lt

En