Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Priėmimas į biochemijos doktorantūros studijas

Priėmimas į biochemijos doktorantūros studijas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras kviečia studijuoti biochemijos mokslo krypties doktorantūroje.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. rugpjūčio 24 d. 

Biochemijos priėmimo taisyklės / Prašymo forma

Biochemijos doktorantūros studijų tematikos ir vadovai

Svarbi informacija

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 
 
2018 07 02 – 2018 08 24
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems
(motyvacijos pokalbis) 
2018 09 03 – 2018 09 07
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems
(konkurso rezultatų skaičiavimas) 
2018 09 03 – 2018 09 07
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus  2018 09 11
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2018 09 12 – 2018 09 14
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo
pretendavo, vadovui 
2018 09 17 – 2018 09 19
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2018 09 24
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas  2018 09 27 – 2018 09 28

Dokumentai, skirti dalyvauti konkurse Biochemijos mokslo krypties doktorantūros studijoms, pateikiami Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslinei sekretorei Vitai Tilvikienei. Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., tel. 8 347 37 292, el. paštas vita.tilvikiene@lammc.lt, puslapis internete www.lammc.lt

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus.

 • Pretendentas į doktorantūros studijas turi pateikti prašymą Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktoriaus vardu leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse.
 • Kartu su prašymu, kuriame nurodoma doktorantūros mokslo kryptis, forma ir pageidaujamos disertacijų tematikos prioriteto tvarka (ne daugiau kaip dvi), reikia pateikti tokius dokumentus:
  • magistro arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinančio aukštojo mokslo diplomo bei jų priedėlio (priedo) originalai (parodyti) ir jų kopijas;
  • dviejų mokslininkų rekomendacijas;
  • gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą (CV);
  • mokslinius straipsnius ir jų atspaudus (jeigu tokie yra);
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją.

Daugiau informacijos: http://www.vdu.lt/lt/studijos/doktorantura/priemimas-i-doktoranturos-studijas/

En