Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Priėmimas į ekologijos ir aplinkotyros doktorantūros studijas

Priėmimas į ekologijos ir aplinkotyros doktorantūros studijas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras kviečia studijuoti ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūroje.

Gamtos mokslai

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo kryptis

Dokumentai priimami nuo 2019-07-01 iki 2019-08-23

Stojančiajam reikalingi dokumentai: 

  • Prašymas institucijos vadovo vardu dalyvauti konkurse
  • Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis
  • Dviejų ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos
  • Gyvenimo aprašymas
  • Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
  • Mokslinio tyrimo projektas .doc ar .docx formatu; jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
  • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
  • Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

Dokumentai, skirti dalyvauti konkurse Ekologijos ir aplinkotyros doktorantūros studijoms, pateikiami elektroninėje sistemoje epasirašymas.vdu.lt arba Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslinei sekretorei Vitai Tilvikienei: Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., tel. 8 347 37 292, mob. 8 620 84 643, el. paštas vita.tilvikiene@lammc.lt, puslapis internete www.lammc.lt

En