Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Projekto HERITAGE GARDENS spaudos konferencija

Projekto HERITAGE GARDENS spaudos konferencija

2018 m. gegužės 15 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institute, vykdant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą LLI-181 „Senųjų sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: Paveldo sodų turas“, suorganizuota spaudos konferencija, kurioje dalyvavo dvidešimt žurnalistų, atstovaujančių LRT, centrinę ir regioninę spaudą, LR Seimą ir internetinius portalus.

Spaudos konferencijos metu instituto direktorius dr. Audrius Sasnauskas pristatė instituto veiklą, projekto vadovas dr. Darius Kviklys supažindino su Paveldo sodų projekto idėja, eiga ir atradimais, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas Linas Žabaliūnas informavo apie priemones ir sklaidą, kad kuo daugiau potencialių lankytojų sužinotų apie projekto metu identifikuotus sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų paveldo objektus.

Į gausius žiniasklaidos priemonių atstovų klausimus atsakinėjo projekto vykdytojai instituto darbuotojai dr. Dalia Gelvonauskienė, dr. Rasa Karklelienė, dr. Edita Dambrauskienė, dr. Juozas Lanauskas ir dr. Marina Rubinskienė.

En