Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Projekto WAMBAF pasitarimas

Projekto WAMBAF pasitarimas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų instituto projekto „Vandens valdymas Baltijos miškuose WAMBAF (Water Management in Baltic Forestry, of Interreg Baltic Sea Region) vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Olgirda Belova, vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Kęstutis Armolaitis, jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Dovilė Čiuldienė ir technikas Egidijus Vigricas 2018 m. balandžio 23–26 d. dalyvavo WAMBAF projekto darbiniame mokomajame pasitarime pakrančių miškų ir sausinimo sistemos tema.

Pasitarimas vyko Švedijos Helgeå demonstracinėje teritorijoje pagal patvirtintą mokymo kursų schemą, apimančią teorinę ir praktinę dalis. Teorinėje dalyje pristatyti demonstracinių teritorijų žemėlapiai ir sukurtos programos išmaniesiems telefonams, išklausyti šalių-projekto partnerių pranešimai pasitarimo tema ir pastabos pristatytam mokymo kursų pranešimų šablonui. Pabrėžta šablono pritaikymo atskiros šalies sąlygoms svarba. Pasitarimo dalyviai dirbo mišriose ir nacionalinėse teminėse grupėse buferinių zonų / pakrančių miškų bei sausinimo sistemos miškuose klausimu. Aptarti kiekvienos šalies siūlymai rengiamiems mokymams, atsižvelgiant į šalies specifiką. Praktinėje mokomojo pasitarimo dalyje aplankytos demonstracinės teritorijos miške, atliktas mokomasis pakrančių miškų įvertinimas pagal „žydrojo planavimo“ („Blue targeting“) klausimyną. Numatyti ir aptarti tolesni darbai pagal projekto užduotis.

En