Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Projekto „Wambaf ToolBox“ tarptautiniai mokymai

Projekto „Wambaf ToolBox“ tarptautiniai mokymai

Balandžio 7 d. vyko Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro organizuoti projekto „Vandens valdymo Baltijos regiono miškuose priemonių paketas“ (Wambaf ToolBox) tarptautiniai mokymai.

Renginyje dalyvavo 34 dalyviai iš įvairių šalių ir institucijų:

Švedijos miškų agentūros, Švedijos žemės ūkio mokslų universiteto (SLU), Suomijos gamtos išteklių instituto (LUKE), Pasaulio laukinės gamtos fondo Rusijoje (WWF), Rusijos MA Karelijos tyrimų centro (KarRC RAS), Lenkijos Miškų tyrimo instituto (IBL), Latvijos gamtos ir technologijų universiteto (LLU), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos miško savininkų asociacijos, Privačių miškų savininkų asociacijos ir Valstybinių miškų urėdijos.

Per renginį projekto koordinatorė Lietuvoje dr. Olgirda Belova pristatė projekto metu išleistą knygą „Beaver as a renewable resource: A beaver dam handbook for the Baltic Sea Region“.

Jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Dovilė Čiuldienė skaitė pranešimą „Beaver decision support tool: Links to sustainable management of drainage system“.

En