Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Seminaras apie dirvožemio suslėgimą

Seminaras apie dirvožemio suslėgimą

Vasario 9 d. į Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą susirinko būrys seminaro „Dirvožemio suslėgimas technologinėse vėžėse, problemos ir eliminavimo galimybės“ dalyvių: ūkininkai iš aplinkinių ir tolesnių rajonų, LŽŪKT konsultantai ir žemės dirbimo padargų gamintojo įmonės „Laumetris“ atstovai, diskusijai apie inovacijų taikymą ūkiuose. Programa

EIP projekto vadovas, LAMMC ŽI Joniškėlio bandymų stoties mokslo darbuotojas dr. Vidas Damanauskas perskaitė pranešimą apie dirvožemio suslėgimo riziką. Viena iš suslėgimo priežasčių – žemės ūkio technikos galingumo ir masės didėjimas, skatinantis mažo humusingumo dirvožemių suslėgimą. Remiantis sunkaus priemolio dirvožemyje atliktais eksperimentais nustatyta, kad vienkartinis apkrauto traukos jėga traktoriaus pravažiavimas viengubais ratais, kurių oro slėgis 1,8 baro, vasarinių javų derlių mažino koeficientu 0,9, tačiau pravažiavimas sudvejintais ratais, kurių oro slėgis 0,8 baro, priešingai – derlių didino koeficientu 1,1.

Siekiant gausesnės ir geresnės kokybės produkcijos, dažnėja augalų priežiūros produktų naudojimas, technologinėmis vėžėmis traktoriai su purkštuvais arba tręštuvais nuolat važinėja viso sezono metu, todėl dirvos suslėgimas yra labai didelis. Technologinės vėžės užima apie 1 ha plotą 20 hektarų lauke. Į tokias sugadintos dirvos vietas įsėjus javus, galimi reikšmingi derliaus nuostoliai. Naudojantis projekto metu pagamintu padargu, tokiose vėžėse prieš bet kokį dirvos dirbimą ar tiesioginę sėją rekomenduojama suslėgimą eliminuoti.

LAMMC ŽI Joniškėlio bandymų stoties vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Danutė Jablonskytė-Raščė pristatė įrengtų 10-ies bandymų schemas ir ūkių vietas, iš tiksliųjų eksperimentų surinktų dirvožemio bei augalų rodiklių duomenis ir gautus rezultatus.

LAMMC ŽI mokslo darbuotojas dr. Vytautas Seibutis perskaitė pranešimą „Žemės dirbimo supaprastinimo įtaka sėjomainos produktyvumui“, kuriame akcentavo augalų šaknų atliekamą biologinį dirvos purenimą, kai tinkamai sudarytos javų sėjomainos grandyje su kukurūzais arba tarpiniais pasėliais gerina dirvožemio struktūrą ir mažina jo tankį.

Renginio dalyviams buvo pristatyta EIP inovacija, diskusijų metu aptarti technologinių vėžių eliminavimo principai. Seminaro dalyviai pritarė, kad yra svarbus suslėgto dirvožemio sluoksnio produktyvumo atkūrimas technologinėse vėžėse, nes jos kasmet suformuojamos vis kitoje vietoje, pvz., keičiantis lauko riboms, keičiant pasėlių priežiūros techniką, lauko pakraščiuose paliekant žydinčių augalų juostas arba apsaugą šalia melioracijos griovių. Ši inovacija aktuali ne tik taikant tradicines auginimo technologijas, bet yra itin reikalinga tiesiogiai sėjant į ražieną.

Seminaro metu aptartos tiesioginės sėjos į ražieną perspektyvos ir poreikis, kai klimatinės sąlygos vis dažniau yra nepalankiai sausos. Buvo pristatyta universali tiesioginės sėjos juostinė ražieninė sėjamoji RS-4, turinti galimybę įterpti granuliuotą kompostą į sėjos eilutę kviečius sėjant tarpueiliais kas 33 cm. Juostinės sėjos nauda, problemomis ir patirtimi pasidalijo ūkininkai, kurie tokias technologijas naudoja savo ūkiuose.

Seminaras vykdomas įgyvendinant projektą „Dirvožemio suslėgimo eliminavimo ir produktyvumo atkūrimo technologinėse vėžėse inovacijos diegimas“ Nr.: 35BV-KK-21-1-01577-PR001 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ ir finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

En