Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Seminaras „Augalų pagalba užterštiems dirvožemiams išvalyti“

Seminaras „Augalų pagalba užterštiems dirvožemiams išvalyti“

Rugsėjo 15 d. LAMMC Žemdirbystės instituto Vėžaičių filiale vyko programos INTERREG projekto „Baltijos fitoremediacija“ (BAPR) viešinimo seminaras „Augalų pagalba užterštiems dirvožemiams išvalyti“. Seminare dalyvavo Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos 8 klasės moksleiviai ir mokytojai.

Dr. Danutė Karčauskienė renginio dalyviams pristatė projekto „Baltijos fitoremediacija“ tikslą ir uždavinius, akcentuodama fitoremediacijos kaip vienos aplinkai nekenksmingiausių žaliųjų technologijų svarbą užterštiems dirvožemiams išvalyti.

Dr. Regina Repšienė pristatė augalus, labiausiai tinkančius fitoremediacijai (fitoekstrakcijai): sumedėjusius žolinius maistui bei pašarui skirtus augalus ir net daržoves, kurios kaupia vieną ar keletą sunkiųjų metalų, supažindino su augalais hiperakumuliantais. Mokslininkė akcentavo, kad sunkiųjų metalų kaupimasis augaluose priklauso nuo dirvožemio rūgštumo (pH), granuliometrinės sudėties, drėgmės, metalų koncentracijos ir paties augalo šaknų sistemos bei antžeminės biomasės dydžio.

Dr. Ieva Mockevičienė kalbėjo apie fitoremediacijos potencialo didinimo galimybes, akcentavo chelatų ir kitų biologiškai aktyvių medžiagų reikšmę augalų fitoremediaciniam potencialui didinti. Pranešėja seminaro dalyvius supažindino su chelatų veikimo principu, dažniausiai naudojamomis medžiagomis, fitoremediacinį potencialą lemiančiais veiksniais. Akcentuota chelatų nauda sorbuojant sunkiuosius metalus iš dirvožemio: siekiant dirvožemį išvalyti nuo teršalų, nededant biologiškai aktyvių medžiagų, reikėtų 400 metų, o naudojant papildomas medžiagas šis laikas sutrumpėja iki 4 metų.

Apžiūrėtas lauko eksperimentas, moksleiviai buvo supažindinti su fitoremediacijos tikslams auginamais įvairių rūšių energiniais augalais. Dr. Gintaras Šiaudinis akcentavo šių augalų užauginamą didelę biomasę ir gebėjimą kaupti sunkiuosius metalus, taip pat kitomis biomasės panaudojimo galimybėmis.

 

En