Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Seminaras „Phenomics and Genomics for advances in plant breeding and sustainable crop production“

Seminaras „Phenomics and Genomics for advances in plant breeding and sustainable crop production“

Vasario 5 d. vyko seminaras „Phenomics and Genomics for advances in plant breeding and sustainable crop production / Fenomika ir genomika augalų selekcijos ir tvarios augalininkystės pažanga“ LAMMC DEMO salėje (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.). Detali programa anglų kalba

Šis seminaras yra viena tarptautinio projekto „Technologijų perdavimo paketas kviečių selekcijai Ukrainoje paspartinti ir tobulinti“ veiklų. Projekto tikslas – pagilinti Ukrainos mokslininkų žinias apie naujausias kviečių selekcijoje taikomas metodikas ir technologijas, galinčias pagreitinti kviečių veislių kūrimo procesą, kuris Ukrainos ekonomikai bus itin svarbus karui pasibaigus.

Renginio metu apžvelgti vykdomi javų selekciniai ir genetiniai tyrimai, taikomi naujausi metodai, skirti pagreitinti veislių kūrimo procesą, pasikeista patirtimi, aptartos naujų tyrimų idėjos.

Seminare buvo pristatyti 8 projekto dalyvių ir svečių pranešimai apie audinių auginimo in vitro metodus kaip vieną iš kviečių ir ryžių selekcijos etapų, žieminių kviečių selekcijos principus siekiant atsparumo fitopatogenams, pasėlių laukinių protėvių panaudojimą siekiant pagerinti kviečių genetinį potencialą, Šiaurės šalių žieminių kviečių gemalų plazmą kaip genetinės įvairovės ir augalų atsparumo klimato kaitai didinimo šaltinį, netradicinių augalų prisitaikymą prie klimato kaitos ir ES žaliojo kurso tikslų įgyvendinimą, augalų selekcijos spartinimą panaudojant augalų fenotipų nustatymą jutikliais, genominę ir fenominę vasarinių kviečių selekcijos prognozę, LAMMC vykdomą vasarinių kviečių selekcijos programą.

En