Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Seminaras

Seminaras

2018 m. birželio 15 d. 10 val. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institute (Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainių r.) įvyko seminaras „Pieninių galvijų šėrimui skirtų žolinių pašarų gamybos ir kokybės aspektai“.

Organizatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas.

Lektoriai: dr. Jonas Šlepetys, dr. Bronislava Butkutė, dr. Eglė Petraitienė, dr. Alvyra Šlepetienė, dr. Jurgita Cesevičienė, dr. Audronė Mankevičienė.


Seminaras vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ projektą Nr. 14PA-KK-17-1-01503-PR001 „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“.

ProgramaAtmintinė

Papildoma informacija: audrone.mankeviciene@lammc.lt, tel. 8 610 49 336

 

En