Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimo projektai

Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimo projektai

Pasirašytos keturių mokslininkų dvejų metų trukmės podoktorantūros stažuočių, remiamų Lietuvos mokslo tarybos, sutartys. Stažuotočių aprašai: 

Projektai finansuojami iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

En