Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Svarbi informacija

Svarbi informacija

Keičiasi Žemdirbystės instituto el. pašto adresai, nuo šiol: vardas.pavarde@lammc.lt. Išimtys: bendras ŽI adresas zi@lammc.lt, Bandymų skyrius bandymusk@lammc.lt.

En