Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Tarptautinis renginys „37th ICP Vegetation Task Force Meeting“

Tarptautinis renginys „37th ICP Vegetation Task Force Meeting“

2024 m. vasario 19–21 d. vyksta tarptautinis renginys 37th ICP Vegetation Task Force Meeting. Detali informacija

Renginio metu aptariamas ozono, sunkiųjų metalų ir kitų teršalų poveikis įvairiems žemės ūkio pasėliams, miškui ir kitai augalijai; azoto ir NOx poveikis sausumos ekosistemoms Europoje ir pasaulyje; sunkiųjų metalų, N, POP ir mikroplastiko biomonitoringas; samanų ir kerpių kaip itin svarbių bioindikatorių reikšmė. Didelis dėmesys skiriamas politiniams, su aplinkosauga susijusiems sprendimams, mokslininkų ir politikų bendradarbiavimui. ICP Vegetation tinklo nariai diskutuoja ir apie tinklo plėtrą, naujų ryšių užmezgimą su įvairiomis institucijomis, įskaitant kitus ICP ir EMEP centrus/darbo grupes.

ICP Vegetation yra tarptautinė tyrimų programa, tirianti oro teršalų poveikį pasėliams ir (pusiau) natūraliai augmenijai. Programoje pagrindinis dėmesys skiriamas ozono taršos poveikiui augmenijai ir sunkiųjų metalų, azoto ir patvariųjų organinių teršalų (POT) nusėdimui atmosferoje. Be to, ICP Vegetation tiria azoto taršos poveikį augalijai, atsižvelgia į teršalų mišinių (pvz., ozono ir azoto) poveikį, pasekmes biologinei įvairovei ir klimato kaitos įtaką oro teršalų poveikiui augmenijai.

Daugiau informacijos el. paštu: Felicity Hayes (fhay@ceh.ac.uk) (ICP Vegetation vadovė) arba ICPmeeting@lammc.lt (vietinis organizacinis komitetas).

En