Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Tiriamas vandenvalos dumblo trąšos poveikis dirvožemiui ir gruntiniams vandenims

Tiriamas vandenvalos dumblo trąšos poveikis dirvožemiui ir gruntiniams vandenims

2019 m. rugsėjo 16–17 d. Vilniuje įvyko LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos vykdomo LIFE programos projekto „Žiedinės ekonomikos modelis dideliems miestams: vandenvalos dumblas ir biomasės pelenai į biomasę – biomasė į atsinaujinančią energiją (NutriBiomass4LIFE)“ tarpinė patikra.

Projekto „NutriBiomass4LIFE“ koordinatoriai, ekspertai ir partneriai susirinko aptarti projekto veiklų įgyvendinimą. Susitikime dalyvavo LIFE projektų monitoringo komandos NEEMO aplinkos apsaugos programos koordinatorius Pavlos Doikos ir monitoringo ekspertė Rūta Kurienė, taip pat šeši projekto partneriai: UAB „Pageldynų plantacija“, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agrocheminių tyrimų laboratorija, UAB „Pramonės energija“, UAB „Vilniaus vandenys“, Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas (Augalininkystės ekologijos katedra) ir Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija.

Pirmąją susitikimo dieną buvo pristatytos projekto veiklos, aptarti terminai, atliekami darbai, įsipareigojimai, pasiekti ir dar laukiami rezultatai.

Antrąją susitikimo dieną projekto ekspertai, koordinatoriai ir dalyviai lankėsi UAB „Pramonės energija“, UAB „Vilniaus vandenys“ bei plotuose, kur įgyvendinamas projektas. Buvo supažįstama su įmonėse diegiamomis technologijomis bei procesais, o želdinių plotuose pademonstruotas vykdomas tręšimas džiovintu nuotekų dumblu bei pristatyti atliekami tyrimai.

Projekto pradžia – 2018 m. liepos 1 d., pabaiga – 2020 m. kovo 30 d. Sklypai plantaciniams želdiniams yra atrenkami 60–100 km spinduliu aplink Vilniaus miestą, kuriuose atliekami moksliniai tyrimai, siekiant įvertinti tręšimo džiovintu nuotekų dumblu ir pelenais poveikį dirvožemiui ir gruntiniams vandenims.

Pagrindiniai projekto tikslai: sukurti ir įdiegti parodomąjį didelių miestų pilno ciklo žiedinės ekonomikos modelį, skirtą miestuose susidarančių atliekų, kurios turi daug vertingų maistinių medžiagų – municipalinio vandenvalos nuotekų dumblo ir biomasės pelenų – pilnam panaudojimui biomasės auginimui ir tolimesnei šios biomasės konversijai į atsinaujinančių išteklių energiją miestams. Parodomasis žiedinės ekonomikos modelis bus diegiamas didžiausio Lietuvos miesto – Vilniaus – pagrindu, kuriame susidaro apie 20–25 proc. viso šalies nuotekų dumblo.

En