Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Veiklą pradėjo Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacija

Veiklą pradėjo Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacija
Šių metų birželio mėnesį įkurta Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacija, kurią įsteigė stipriausi šalies mokslo centrai – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC), Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC), Lietuvos energetikos institutas (LEI) bei Fizikos instituto Mokslo ir technologijų parkas. 

Pirmojo susitikimo metu (š. m. liepos 1 d.) organizacija sukonstravo valdymo tarybą, išrinko jos pirmininką bei Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijos vadovę.
 
Valdymo taryba sudaryta iš organizacijos narių vadovų: FTMC direktoriaus prof. habil. dr. Gintaro Valušio, LAMMC direktoriaus dr. Gintaro Brazausko, LEI direktoriaus dr. Sigito Rimkevičiaus ir Mokslo ir technologijų parko direktoriaus Juliaus Paužolio. Valdymo tarybos pirmininku išrinktas dr. Sigitas Rimkevičius. 

Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijos vadove paskirta Monika Poškutė. Prieš tai ji dirbo asociacijos INFOBALT eksporto vadove ir AB „Lietuvos geležinkeliai” įsteigtos VšĮ „Transporto inovacijų centras” laikinąja vadove. Monikos Poškutės užduotis – sukurti Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijos identitetą, įrankius ir atstovauti organizacijos bendrą poziciją tiek vietiniu, tiek tarptautiniu mastu. 

Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijos (angl.: RESEARCH AND TECHNOLOGY ORGANIZATIONS – RTO) yra neuniversitetinių mokslo institutų ar centrų veiklas koordinuojančios institucijos, siekiančios aukštųjų technologijų pramonės ir kitų ūkio sričių, bei inovacijų plėtros. RTO siekia komercializuoti mokslo žinias, paversti jas naujais produktais ar didelės pridėtinės vertės technologijomis bei paslaugomis. Konkrečios veiklos formos labai priklauso nuo šalies/regiono mokslinio potencialo lygmens, ūkio struktūros bei aukštos pridėtinės vertės kūrimo tradicijų. 
En