Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas disertacijos svarstymas

Viešas disertacijos svarstymas

2018 m. spalio 19 d. 10 val. vyks viešas disertantės Karolinos Barčauskaitės disertacinio darbo „POLICHLORBIFENILŲ (PCB) IR POLICIKLINIŲ AROMATINIŲ ANGLIAVANDENILIŲ (PAA) KIEKIAI LIETUVOJE GAMINAMUOSE KOMPOSTUOSE JŲ ĮTAKA DIRVOŽEMIUI BEI AUGALAMS“ (mokslinis vadovas dr. Romas Mažeika) svarstymas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institute (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.), seminarų salėje. 

 

 

 


Su disertacija galima susipažinti: 
https://www.dropbox.com/sh/593tzc1imi5gv68/AABZdWx_-zI2Npp_6-aN-X5ea/Karolina%20Bar%C4%8Dauskait%C4%97?dl=0&preview=K.Barcauskaites_disertacija.pdf&subfolder_nav_tracking=1

En