Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas disertacijos svarstymas

Viešas disertacijos svarstymas

2018 m. spalio 19 d. 10 val. vyks viešas disertanto Renaldo Žydelio disertacinio darbo „ORGANINIŲ IR MINERALINIŲ TRĄŠŲ POVEIKIS KUKURŪZŲ MITYBAI AZOTU VANDENS IR ŽEMOS TEMPERATŪROS STRESŲ SĄLYGOMIS NEMORALINĖJE KLIMATO ZONOJE“ (mokslinis vadovas dr. Sigitas Lazauskas) svarstymas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institute (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.), seminarų salėje. 

 

 

 

Su disertacija galima susipažinti:
https://www.dropbox.com/sh/593tzc1imi5gv68/AADmyUcb8xEUl33ujuvVjClWa/Renaldas%20%C5%BDydelis?dl=0&preview=Zydelis_PhD+thesis_2018+(1).doc&subfolder_nav_tracking=1 

En