Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas disertacijų gynimas

Viešas disertacijų gynimas

Š. m. gruodžio 10 d. nuo 10 val. ir 13 val. vyks viešas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro disertacinių darbų gynimas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.).

10 val. doktorantė Yuliia KOCHIIERU gins žemės ūkio mokslų Agronomijos mokslo krypties daktaro disertaciją  MIKOTOKSINAI VASARINIŲ JAVŲ GRŪDUOSE IR JŲ ĮTAKA PRODUKCIJOS KOKYBEI /  MYCOTOXINS IN SPRING CEREALS AND THEIR EFFECT ON THE QUALITY OF GRAIN PRODUCTS (A 001) Agronomija buv. 01 A). Visas disertacijos tekstas anglų kalba. Santrauka

Mokslinė vadovė

Dr. Audronė Mankevičienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Mokslinė konsultantė

Dr. Jurgita Cesevičienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Nariai

Pirmininkas – prof. habil. dr. Vidmantas Stanys (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Dr. Alvyra Šlepetienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Doc. dr.
Violeta Baliukonienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitatas, Žemės ūkio mokslai, Veterinarija A 002)
Dr.
Biruta Bankina (Latvijos žemės ūkio universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Dr.
Judita Černiauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)


13 val. doktorantas Mykola KOCHIIERU gins žemės ūkio mokslų Agronomijos mokslo krypties daktaro disertaciją AUGALINĖS DANGOS IR VANDENTALPOS ĮTAKA SKIRTINGOS GENEZĖS DIRVOŽEMIŲ FIZIKO-CHEMINĖMS IR BIOFIZIKINĖMS SAVYBĖMS /  THE EFFECT OF CROP COVER AND SOIL WATER RETENTION ON PHYSICO-CHEMICAL AND BIOPHYSICAL QUALITY OF SOILS OF DIFFERENT ORIGIN (A 001) Agronomija buv. 01 A). Visas disertacijos tekstas anglų kalba. Santrauka

Mokslinis vadovas

Dr. Virginijus Feiza (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Mokslinis konsultantas

Doc. dr. Jonas Volungevičius (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Fiziniai mokslai, Geografija P 006)

Nariai

Pirmininkas –  prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Prof. habil. dr.
Andrzej Bieganowski (Lenkijos mokslų akademijos agrofizikos institutas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Dr.
Vita Tilvikienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Prof. dr.
Darijus Veteikis (Vilniaus universitetas, Gamtos mokslai, Fizinė geografija N 006).

Disertacijas galima peržiūrėti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje bei Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro ir Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekose.

En