Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas disertacijų gynimas

Viešas disertacijų gynimas

Š. m. gruodžio 17 d. nuo 10 val. ir 13 val. vyks viešas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro disertacinių darbų gynimas.

10 val. Benas ŠILINSKAS gins žemės ūkio mokslų Miškotyros mokslo krypties daktaro disertaciją PAPRASTOSIOS EGLĖS (PICEA ABIES (L.) KARST.) IR PAPRASTOSIOS PUŠIES (PINUS SYLVESTRIS L.) MEDIENOS SAVYBIŲ PRIKLAUSOMYBĖ NUO AUGIMO SĄLYGŲ IR MEDYNO PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ (Miškotyra A 004) Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institute (Liepų g. 1, Girionys, Kauno r., posėdžių salė 208 kab.). Visas disertacijos tekstas. Santrauka

Mokslinė vadovė

Dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)

Nariai
Pirmininkas – 
dr. Virgilijus Baliuckas (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)
Doc. dr. Darius Albrektas (Kauno technologijų universitetas, Technologijos mokslai, Medžiagų inžinerija T 008, Statybos inžinerija T 002)
Prof. dr.
Edmundas Bartkevičius (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio akademija, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)
Prof. dr.
Jaan Kers (Talino technologijų universitetas, Technologijos mokslai, Medžiagų inžinerija T 008)
Dr.
Vidas Stakėnas (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)


13 val. Donata DRAPANAUSAITĖ gins žemės ūkio mokslų Agronomijos mokslo krypties daktaro disertaciją EFFECT OF DIFFERENT CHEMICAL COMPOSITION AND STRUCTURE OF LIMING MATERIALS ON ACID SOIL NEUTRALIZING / SKIRTINGOS CHEMINĖS SUDĖTIES IR STRUKTŪROS KALKINIMO MEDŽIAGŲ ĮTAKA RŪGŠTAUS DIRVOŽEMIO NEUTRALIZAVIMUI (A 001) Agronomija buv. 01 A) Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (Studentų g. 15A, Akademija, Kauno r., VIII rūmai, J356 auditorija). Visas disertacijos tekstas anglų kalba. Santrauka

Mokslinis vadovas

Dr. Romas Mažeika (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Gamtos mokslai, Chemija N 003)

Mokslinė konsultantė

Dr. Regina Repšienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Nariai
Pirmininkas – 
 prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Dr. Žydrė Kadžiulienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Doc. dr.
Rita Pupalienė (Vytauto didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Doc. dr.
Zenonas Valančius (Kauno technologijos universitetas, Technologijos mokslai, Chemijos inžinerija T 005)
Doc. dr. 
Merrit Shanskiy (Estijos gyvybės mokslų universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Disertacijas galima peržiūrėti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje bei Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro ir Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekose.

En