Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas Muhammad AYAZ disertacijos gynimas

Viešas Muhammad AYAZ disertacijos gynimas

2023 m. spalio 12 d. 10 val. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.) vyks viešas Muhammad AYAZ disertacijos BIOANGLIES IR MINERALINIŲ AZOTO TRĄŠŲ NAUDOJIMO PERSPEKTYVUMAS DIRVOŽEMIO TVARUMO IR AUGALŲ DERLINGUMO GERINIMUI NEMORALINĖJE KLIMATINĖJE ZONOJE / PERSPECTIVES OF BIOCHAR WITH MINERAL NITROGEN FERTILIZERS FOR IMPROVEMENT OF SOIL SUSTAINABILITY AND CROP PRODUCTION IN NEMORAL CLIMATIC ZONE gynimas. SantraukaDisertacija

Mokslinė vadovė

Dr. Dalia Feizienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija, A 001).

Mokslinė konsultantė

Dr. Vita Tilvikienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija, A 001).

Disertacijos gynimo taryba

Pirmininkė – dr. Karolina Barčauskaitė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Dr. Giedrė Samuolienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Doc. dr. Zita Kraučiūnienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Dr. Marius Praspaliauskas (Lietuvos energetikos institutas, Technologijos mokslai, Energetika ir termoinžinerija T 006)
Prof. dr. Catherine Brewer (Department of Chemical and Materials Engineering, New Mexico State University, Žemės ūkio mokslai, Agronomy A 001)

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.

En