Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Vieši disertacijų gynimai

Vieši disertacijų gynimai

2019 m. gruodžio 12 d.

9 val. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro doktorantės Sigitos JANAVIČIENĖS žemės ūkio mokslų Agronomijos mokslo krypties daktaro disertacijos „GRŪDŲ KOKYBEI SVARBIŲ A IR B TIPŲ TRICHOTOCENŲ POKYČIAI AUGINANT VASARINIUS JAVUS IR LAIKANT JŲ GRŪDUS“ gynimas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.) Seminarų salėje (1–12 kab.).

Mokslinė vadovė:
Dr. Audronė Mankevičienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001).

Pirmininkas:
Prof. habil. dr. Vidmantas Stanys (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Nariai:
dr. Alvyra Šlepetienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
dr. Violeta Baliukonienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Žemės ūkio mokslai, Veterinarija A 002)
dr. Biruta Bankina (Latvijos gamtos mokslų ir technologijų universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
dr. Judita Černiauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.

 

13 val. 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro doktorantės Monikos TOLEIKIENĖS žemės ūkio mokslų Agronomijos mokslo krypties daktaro disertacijos „AZOTO IŠ ĮVAIRIŲ PUPINIŲ AUGALŲ PANAUDOJIMAS EKOLOGINIO AUGALININKYSTĖS ŪKIO EKOSISTEMOJE“ gynimas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.) Seminarų salėje (1–12 kab.).

Mokslinis vadovas:
Dr. Žydrė Kadžiulienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Mokslinė konsultantė:
Dr. Aušra Arlauskienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Pirmininkė:
Dr. Aušra Brazaitytė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Nariai:
habil. dr. Ewald Sieverding (Hohenheimo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
dr. Eugenija Bakšienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
doc. dr. Rita Pupalienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
doc. dr. Mindaugas Žilius (Klaipėdos universitetas, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra N 012)

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.


2019 m. gruodžio 13 d.

10 val. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro doktoranto Žilvino KRYŽEVIČIAUS žemės ūkio mokslų Agronomijos mokslo krypties daktaro disertacijos „ALIUMINIO JUNGINIŲ KITIMAS RŪGŠČIUOSE DIRVOŽEMIUOSE TAIKANT ILGALAIKĮ KALKINIMĄ IR ORGANINĮ TRĘŠIMĄ“ gynimas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.) Seminarų salėje (1–12 kab.).

Mokslinė vadovė:
Dr. Danutė Karčauskienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Moksliniai konsultantai:
Prof. dr. Audronė Žukauskienė (Klaipėdos universitetas, Gamtos mokslai, Chemija N 003)
Prof. dr. Esperanza Alvarez Rodriguez (Santiago de Compostela universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Pirmininkas:
Prof. habil. dr. Rimantas Velička (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Nariai:
prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
habil. dr. Liudmila Tripolskaja (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
doc. dr. Tatjana Paulauskienė (Klaipėdos universitetas, Technologijos mokslai, Aplinkos inžinerija T 004)
prof. dr. Michael Fullen (University of Wolverhampton, UK, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.

 

13 val. 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro doktorantės Ievos URBANAVIČIŪTĖS žemės ūkio mokslų Agronomijos mokslo krypties daktaro disertacijos „JAPONINIO SVARAINIO (Chaenomeles japonica sp.) BIOLOGIŠKAI AKTYVIŲ MEDŽIAGŲ TYRIMAI IR BEATLIEKIŲ PERDIRBIMO TECHNOLOGIJŲ VYSTYMAS“ gynimas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.) Seminarų salėje (1–12 kab.).

Mokslinis vadovas:
Prof. dr. Pranas Viškelis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Mokslinis konsultantas:
Dr. Darius Kviklys (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Pirmininkas:
prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Nariai:
prof. dr. Kristina Ramanauskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos ir sveikatos mokslai, Farmacija M 003)
prof. dr. Barbara Sawicka (Liublino gyvybės mokslų universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
doc. dr. Žvilė Tarasevičienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
dr. Česlovas Bobinas (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.

En