Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Žemės dienos proga domėtasi sodininkystės aktualijomis

Žemės dienos proga domėtasi sodininkystės aktualijomis

2017 m. kovo 20 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institute (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.) vyko konferencija „Sodininkystė ir aplinka: aktualijos bei praktinės inovacijos”, skirta Žemės dienai paminėti. Šiais metais aptartos sodininkystės aktualijos bei praktinės inovacijos, kalbėta ir apie naujas dekoratyvinių augalų veisles. Programa

Konferenciją pradėjo Žemdirbystės instituto direktorius dr. Gintaras Brazauskas, primindamas, kad Žemės diena pirmą kartą paminėta 1970 m., Lietuva prie šios iniciatyvos prisijungė 1992 m., o Žemdirbystės institute šiai progai skirta konferencija minima jau šeštą kartą. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius pabrėžė, kad kiekvienais metais konferencijoje gvildenamos skirtingos temos, susijusios su Žemės, aplinkos išsaugojimu ir puoselėjimu. Tam būtinas atsakomybės jausmas, kurį akcentavo Lietuvos agronomų sąjungos pirmininkė Giedrė Butkienė.

Žemė ir jos flora susiduria su įvairiais pokyčiais ir iššūkiais, ne išimtis ir sodo augalai. Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, Sodininkystės technologijų skyriaus vedėjas dr. Darius Kviklys pristatė pranešimą „Ar žydės obelys Lietuvoje? Sodininkystės inovacijų pasaulyje“. Paminėtos ligos, sausros, kenkėjai, bet daugiausia dėmesio skirta ekonominiam aspektui. Siekiant didinti sodų plotus Lietuvoje (2016 metais - 16 tūkst. ha), patenkinti šalies vartotojų poreikius, būtina didinti derlių iš ploto vieneto, siekti darbo efektyvinimo, taikyti kuro ir laiko ekonomijos principą - atlikti du darbus vienu metu, kurti naujas veisles.

Kita pranešėja - SDI jaunesnioji mokslo darbuotoja Ingrida Mažeikienė, kalbėjo apie sodo augalų mikroorganizmus. Nustatyta, kad yra 40 virusinių sodo augalų ligų sukėlėjų, vieni jų - mažina derlių, kiti - kokybę, treti -  kenkia pačiam augalui. Svarbu pažinti ligas ir laiku su jomis kovoti.

Tik sveikame ir prižiūrėtame sode išauginami kokybiški vaisiai ir uogos. Geriausios išvaizdos patenka į parduotuves, o likę - perdirbami. SDI vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Marina Rubinskienė kalbėdama apie inovatyvius ir biologiškai vertingus produktus akcentavo, kad pritaikius beatliekines technologijas sukuriami aukštos mitybinės vertės perdirbti vaisių, uogų ir daržovių gaminiai.

Konferencijos svečias – Lietuvos dendrologų draugijos pirmininkas Arvydas Rutkauskas, parengė pristatymą apie sumedėjusių augalų sortimento naujoves, pristatė naujų veislių perspektyvumo prognozavimo metodą - praktinį komercinį vertinimą 5 balų sistemoje. Augalai klasifikuojami pagal įvairius veiksnius, ber svarbiausias jų - dekoratyvi augalo išvaizda.

Taigi konferencijoje aptartos sodininkystės inovacijos ir aktualijos, naujausios dekoratyvinės augalų veislės, tinkamos apželdinti tiek nuosavus kiemus, tiek viešas erdves. Didesni sodų plotai, inovatyvios sodininkystės technologijos padeda išmaitinti daugiau žmonių, o tinkamai parinkti dekoratyvūs augalai sukuria estetišką aplinką.

Save

Save

En