Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

ŽI Agrocheminių tyrimų laboratorijos

Iškilus klausimams, skambinkite į LAMMC ŽI ATL Analitinio skyriaus ėminių priėmimą tel. 8 620 38 835 arba rašykite el. paštu analize@lammc.lt. Tyrimų protokolai išsiunčiami Jūsų nurodytu el. pašto adresu, tik apmokėjus išankstinę PVM sąskaitą-faktūrą, kuri pateikiama Jūsų ėminių priėmimo/atrinkimo akte nurodytu elektroniniu paštu.

Ėminiai turi būti pateikti ne didesniu kaip 0,5 kg svoriu, išskyrus geriamą vandenį ir nuotekas, kurių teikiamas minimalus kiekis 1 litras. Ėminiai po tyrimo atlikimo gali būti saugomi ne ilgiau  kaip mėnesį. Po to jie utilizuojami.

Agrocheminių tyrimų laboratorijos Analitinio skyriaus ėminių priėmimas: tel. +370 620 38 835, el. paštas analize@lammc.lt.


Agrocheminių tyrimų laboratorijos Analitiniame skyriuje atliekamų tyrimų kokybę užtikrina įdiegta vadybos sistema atitinkanti standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus. Skyrius yra akredituotas atlikti dirvožemio (dirvožemio pH iki 10, organinės anglies koncentracija, humuso koncentracija, azoto (mineralinio ir amoniakinio) koncentracija, judriųjų fosforo ir kalio koncentracija) ir augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų (alfa-cipermetrino, epoksikonazolo, propikonazolo, tebukonazolo, glifosato) tyrimus (Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.162, Aktuali akreditavimo sritis).

Skyriui taip pat yra išduotas Aplinkos apsaugos agentūros leidimas Nr. 1AT-265 (leidimo Nr. 1AT-265 priedas) atlikti taršos šaltinių, išmetamų į aplinką, bei teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, pagal leidimo išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus. Leidimas yra išduotas: 54 tiriamiems parametrams nuotekose, 77 – paviršiniame ir požeminiame vandenyje, 63 – dirvožemyje ir šlame, 40 – dumble ir 22 – stacionariuose taršos šaltiniuose.

Laboratorinės analizės

Tyrimams reikalingi ėminių kiekiai ir pageidaujama tara bei saugojimo terminas

Aktai ėminių paėmimo pristatymui

Ėminių paėmimas

Kitos paslaugos

Informacija teikiama:

  • dėl cheminių analizių – Analitinio skyriaus priėmime – tel. +370 620 38 835, el. paštu analize@lammc.lt
  • dėl ėminių paėmimo ir dirvožemio agrocheminio tyrimo – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. +370 686 44 579, el. paštu kestutis.zemantauskas@lammc.lt
  • dėl augalų tręšimo mineralinėmis trąšomis – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. +370 686 44 579, el. paštu kestutis.zemantauskas@lammc.lt
  • dėl augalų tręšimo organinėmis trąšomis(mėšlas, dumblas, kompostai) – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. +370 616 03 855, el. paštu donatas.sumskis@lammc.lt
  • dėl tręšimo planų sudarymo – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. +370 686 44 579, el. paštu kestutis.zemantauskas@lammc.lt
  • dėl tiksliojo tręšimo (precizinio) – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. +370 616 03 855, el. paštu donatas.sumskis@lammc.lt 
En