Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas biologinės įvairovės bei aroekosistemų funkcijų atkūrimui“ dalijimosi ūkininkavimo patirtimi 1, 2, 3 ir 4 grupės susitikimai 2019 m. sausio mėn.

Nuo: 2019-01-30 10:30
Iki: 2019-01-30 13:30
Vieta: LAMMC Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainių r.) ir UAB „Laumetris“ (Technikos g. 5, Keleriškių k., Kėdainių r.)
Kontaktinis asmuo: dr. Lina Šarūnaitė, Lina Ramanauskaitė
Tel. 8 615 51 431, 8 674 58 491
  • Dalijimosi ūkininkavimo patirtimi 1 grupės susitikimas „Sėjomainų ypatumai skirtingos krypties ūkiuose“

Lektorius: dr. Vytautas Seibutis

Programa

Atmintinė

  • Dalijimosi ūkininkavimo patirtimi 2 grupės susitikimas „Agroekosistemų optimizavimas intensyvios žemdirbystės sąlygomis“

Lektorė: dr. Lina Šarūnaitė

Programa

Atmintinė

  • Dalijimosi ūkininkavimo patirtimi 3 grupės susitikimas „Žolės sėjomainoje, naujausios technikos taikymas žolynų dorojimui“

Lektorius: dr. Jonas Šlepetys

Programa

Atmintinė

  • Dalijimosi ūkininkavimo patirtimi 4 grupės susitikimas „Dirvožemio derlingumo atstatymas popjūtiniu laikotarpiu, taikant supaprastinto žemės dirbimo technologijas“

Lektorė: dr. Zita Brazienė

Programa

Atmintinė

Organizatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas.

Dalijimosi ūkininkavimo patirtimi 1, 2, 3 ir 4 grupės susitikimai vykdomi pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ projektą Nr. 14PA-KK-17-1-01532-PR001 „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“.

En