Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Pupinių augalų daugiafunkcinių savybių panaudojimo išplėtimas pašarų ir maisto grandinėse (SmartLegume)

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0068

Projekto pavadinimas: „Pupinių augalų daugiafunkcinių savybių panaudojimo išplėtimas pašarų ir maisto grandinėse (SmartLegume)“

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2017-12-19 iki 2021-12-18. Projekto įgyvendinimas pratęsiamas iki 6 mėn.

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: Vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Žydrė Kadžiulienė

Santrauka: Projekto tikslas – sukurti inovatyvias pupinių augalų auginimo sistemas, paremtas jų daugiafunkcine verte ir turtinančiais saugesnių augalinės kilmės žaliavų naudojimą (pateikimą) pašarų bei maisto grandinėse.

Siekiamas rezultatas: sukurti inovatyvias pupinių augalų auginimo sistemas, paremtas jų daugiafunkcine verte, ir išplėsti saugesnių augalinės kilmės žaliavų naudojimą (pateikimą) pašarų bei maisto grandinėse.

Uždaviniai: 1) ištirti naujų veislių bei selekcinių numerių žirnių, lęšių ir avinžirnių agronomines, technologines savybes ir jų naudingumą augalininkystės sistemose dėl biotinių ir abiotinių veiksnių sąveikos; 2) parengti naujų veislių žirnių auginimo technologijas, sudaryti preliminarias lęšių ir avinžirnių auginimo technologines schemas. Projekto rezultatai: mokslinės publikacijos, 2 naujų žirnių veislių sukūrimas ir jų auginimo technologijų parengimas tradicinei ir ekologinio ūkininkavimo sistemoms, naujesnės, pritaikytos šiauresnėms dirvožemio ir klimatinėms sąlygoms pirminės pupinių augalų lęšių ir avinžirnių auginimo rekomendacijos.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.

En