Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Agronomijos mokslo krypties doktorantų seminaras

Nuo: 2018-09-18 10:00
Iki: 2018-09-18 16:15
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.)
Agronomijos mokslo krypties doktorantų seminaras

Į seminarą maloniai kviečiami doktorantai, mokslininkai ir visi norintys dalyvauti.

Renginys vyks anglų kalba.

Seminaro programa

En