Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

EIP veiklos grupės narių susitikimas Rokiškyje

Nuo: 2018-09-18 10:00
Iki: 2018-09-18 14:30
Vieta: Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioninis padalinys, Sakališkio g. 2, Rokiškis
Kontaktinis asmuo: dr. Gediminas Čapkauskas
Tel. (8 37) 54 72 21

  

Organizatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas.

Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės susitikimas organizuojamas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ projektą „Maumedžio, eglės, beržo ir juodalksnio plantacinių miškų veisimo ir priežiūros inovatyvių technologijų tobulinimas ir sklaida“ (Nr. 35BV-KK-17-1-03768-PR001). Projektas finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

En