Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

LAMMC mokslo tarybos posėdis

Nuo: 2019-01-29 13:00
Iki: 2019-01-29 15:30
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.), Seminarų salė (1-12 kab.)
Kontaktinis asmuo: dr. Sigitas Lazauskas
Tel. (8 347) 37 193

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl 2018 metų Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro veiklos ataskaitos svarstymo ir tvirtinimo  (G. Brazauskas).
  2. Dėl 2018 metų Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro strateginio veiklos plano įgyvendinimo  (V. Tilvikienė).
  3. LAMMC ilgalaikių institucinių mokslo programų ataskaitų už 2018 m. svarstymas (Ž. Kadžiulienė, V. Mikšys, R. Semaškienė, G. Samuolienė, V. Feiza, V. Stanys, V. Ruzgas).
  4. Dėl 2019-2021  metų Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro  strateginio veiklos plano svarstymo ir tvirtinimo (G. Brazauskas).
  5. Dėl 2019 metų Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro išlaidų sąmatų svarstymo ir tvirtinimo (G. Brazauskas).
  6. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nenaudojamu ir nereikalingu Centro funkcijų vykdymui  (G. Šeškauskaitė).
  7. Dėl LAMMC filialų direktorių vadovų kadencijos pratęsimo (G. Brazauskas).
  8. Kiti klausimai.
En